Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R006 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programB3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R006 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0714/01 AF Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 452-0081/06 EHBA ELEKTROTECHNIKA 394507 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0503/01 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 030-0504/01 NoMpt Nauka o materiálu - požárně tech. charakteristiky 2 ZaZk 3+1 6 čeština
Výběr v OSP 030-0851/01 NPTCH Nauka o materiálu - stanovení PTCH 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0045/02 SPECZK Speciální zimní kurz 2 Za 0+7 2 čeština
Výběr v OSP 337-0014/05 TECME Technická mechanika 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0403/01 ZFCHH Základy fyzikální chemie hoření a výbuchu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0558/01 ACAD Dokumentace v AutoCADu 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0713/01 FM Fyzikální měření 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0504/01 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0415/04 Legss Legislativa státní správy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0506/03 NOV Nástupní odborný výcvik 2 Za 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 030-0867/02 VTV Nepovinná praxe - Vstupní technický výcvik 2 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 617-0012/03 OCHCHH Organická chemie a chemie hasiv 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0853/01 PNOP Praxe - Základní odborná příprava 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 361-0035/03 STep Sdílení tepla 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0046/02 SPESLK Speciální letní kurz 2 Za 0+7 t 2 čeština
Výběr v OSP 030-0505/01 ZTP Základy technických prostředků 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 338-0022/04 ZH Zásobování hasivy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0515/01 NLaO Nebezpečné látky a odpady I 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0519/01 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 030-0509/01 TAK 1 Požární taktika I. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0086/01 S Statistika 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 030-0508/01 SK Stavební konstrukce 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0517/01 TPO I Technické a právní předpisy PO I. 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0859/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (1) 3 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0869/01 NP-PR Nepovinná praxe u HZS - Prevence 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0868/01 NP-SL Nepovinná praxe u HZS - Služby 3 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0516/01 PTx Průmyslová toxikologie 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0514/01 TP I Technické prostředky PO I. 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0370/05 UDM Úvod do managementu 3 ZaZk 3+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0859/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (1) 3 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0869/01 NP-PR Nepovinná praxe u HZS - Prevence 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0868/01 NP-SL Nepovinná praxe u HZS - Služby 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 040-0535/01 BT 1 Bezpečnost technologií I. 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 030-0511/01 Organizace a řízení v PO 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0512/01 PBS I Požární bezpečnost staveb I. 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0016/07 GIS Geografické informační systémy 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/03 MKn Mapy a katastr nemovitostí 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0520/01 OOBII Ochrana obyvatelstva II. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0510/01 TAK II Požární taktika II. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0538/01 PPO Psychologie v PO 3 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 639-0059/02 ŘJ I. Řízení jakosti I 3 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/06 Spr Správní právo 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0515/01 TP II Technické prostředky PO II. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0561/01 ZVO Zásobování vodou 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0507/01 ZaC Zkušebnictví a certifikace 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 711-0701/08 PEDAG Pedagogika 3 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0522/01 TP TP pro zásahy ve výškách a nad vol. hloub.,BOZ 3 Za 1+1 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0536/01 BT II. Bezpečnost technologií II. 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0525/01 PBZ-B Požárně-bezpečnostní zařízení 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0873/01 PKC Praxe - Kontrolní činnost 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0523/01 ZPP Zjišťování příčin požárů 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0860/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (2) 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0871/01 NP-OŘ Nepovinná praxe u HZS - IZS a OŘ 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0870/01 NP-KŘ Nepovinná praxe u HZS - OOb a KŘ 4 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0523/01 KsV Komunikace s veřejností 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0513/01 PBSII Požární bezpečnost staveb II. 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0526/01 ŘJ Řízení jednotek 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0518/01 TPO II Technické a právní předpisy PO II. 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0519/01 VHŽP Vliv havárií na ŽP 4 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0560/01 VKTPO Vybrané kapitoly TPO 4 ZaZk 3+1 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0860/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (2) 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0871/01 NP-OŘ Nepovinná praxe u HZS - IZS a OŘ 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0870/01 NP-KŘ Nepovinná praxe u HZS - OOb a KŘ 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0524/01 SemBP Seminář k bakalářské práci 4 Za 0 t+1 t 30 čeština