Studijní plán – FBI / M3908 / 3908T002 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T002 – Bezpečnostní inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0702/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0005/01 CHO Chemie organická 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0003/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0052/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/09 Polit Politologie 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 337-0016/01 STDYN Statika a dynamika 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0704/01 AP Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 040-0007/01 BTZ Bezpečnost technických zařízení 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/02 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 030-0049/01 NoMbi Nauka o materiálu 2 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 339-0002/03 PP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0331/01 TS Teorie spolehlivosti 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 2 Za 0+2 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0008/01 Hydro Hydromechanika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0415/01 Legss Legislativa státní správy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0065/02 OED OBECNA ELEKTROTECHNIKA 3 ZaZk 3+3 4 čeština
Výběr v OSP 030-0050/01 ZPB Základy požární bezpečnosti 3 ZaZk 4+3 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0360/01 AaOS Analýza a optimalizace sítí 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0008/01 BT1 Bezpečnost technologií I. 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 040-0011/01 NLaO Nebezpečné látky a odpady 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0010/01 TPPBI Technické a právní předpisy BI 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0012/01 OOaZP Osobní ochranné a záchranné prostředky 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0057/01 PCaOchr Počítače a ochrana dat 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 452-0062/01 PEZ Prevence elektrických zařízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0014/01 AaHR Analýza a hodnocení rizik 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 040-0017/01 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0440/01 EB Ekonomika v bezpečnosti 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0041/01 ZKM Základy krizového managementu 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0052/01 BOZPV BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0378/01 CADS CAD systémy 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0279/02 FS Financni systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0053/01 PPBS Protipožární a bezpečnostní systémy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0412/01 Spr Správní právo 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0051/01 LHK Likvidace havárií a katastrof 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0015/01 PP Protivýbuchová prevence 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0007/03 SKR Systém krizového řízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0441/01 ASŘ TP ASŘ technologických procesů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0009/01 BTII. Bezpečnost technologií II. 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0018/01 OBJ Ochrana objektu 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0705/01 OZ Ochrana před zářením 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0034/01 PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0605/12 sociologie Sociologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0428/01 ZPPSZ Základy pracovního práva a práva sociál.zabezpečení 4 Za 0+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0047/01 CNP Civilní nouzové plánování 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0029/01 APR Inspekce práce 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0021/01 PHaN Prevence havárií a nehod 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0022/01 ŘBP Řízení bezpečnosti v podniku 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0025/01 BPDP BP v dopravě a průmyslu 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0024/01 HvP Hygiena v průmyslu 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0056/01 SPO Systém požární ochrany 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0027/01 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 5 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 5 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0959/01 VVK Větrání, vytápění a klimatizace 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0028/01 VHŽP Vliv havárií na ŽP 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0026/01 ZPHN Zjišťování příčin havárií a nehod 5 ZaZk 1+2 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0023/01 PS Předdiplomní seminář 5 Za 0+30 30 čeština
Výběr v OSP 452-0003/01 Předdiplomní seminář 5 ZaZk 0+30 30 čeština