Studijní plán – FBI / M3908 / 3908T002 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T002 – Bezpečnostní inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0014/01 AaHR Analýza a hodnocení rizik 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 040-0017/01 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0440/01 EB Ekonomika v bezpečnosti 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0041/01 ZKM Základy krizového managementu 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0052/01 BOZPV BOZP ve výškách a nad volnou hloubkou 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0378/01 CADS CAD systémy 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0024/01 HvP Hygiena v průmyslu 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0053/01 PPBS Protipožární a bezpečnostní systémy 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0020/05 PrTox Průmyslová toxikologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/01 Spr Správní právo 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 4 Za 0+2 0 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0009/01 BTII. Bezpečnost technologií II. 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0051/01 LHK Likvidace havárií a katastrof 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0456/02 PraxP Praxe v podniku 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 040-0015/01 PP Protivýbuchová prevence 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0018/01 OBJ Ochrana objektu 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0019/01 Poj Pojišťovnictví 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0034/01 PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0605/12 sociologie Sociologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0428/01 ZPPSZ Základy pracovního práva a práva sociál.zabezpečení 4 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 4 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0003/01 LVK Letní výcvikový kurz 4 Za 0+1 t 0 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0060/01 HP Havarijní plánování 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0029/01 APR Inspekce práce 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0021/01 PHaN Prevence havárií a nehod 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0022/01 ŘBP Řízení bezpečnosti v podniku 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0025/01 BPDP BP v dopravě a průmyslu 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0056/01 SPO Systém požární ochrany 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0959/01 VVK Větrání, vytápění a klimatizace 5 ZaZk 3+2 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0023/01 PS Předdiplomní seminář 5 Za 0+30 30 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština