Studijní plán – FBI / M3908 / 3908T002 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T002 – Bezpečnostní inženýrství
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0060/01 HP Havarijní plánování 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0029/01 APR Inspekce práce 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0021/01 PHaN Prevence havárií a nehod 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0022/01 ŘBP Řízení bezpečnosti v podniku 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0025/01 BPDP BP v dopravě a průmyslu 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0056/01 SPO Systém požární ochrany 5 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0959/01 VVK Větrání, vytápění a klimatizace 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0028/01 VHŽP Vliv havárií na ŽP 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0026/01 ZPHN Zjišťování příčin havárií a nehod 5 ZaZk 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 010-0002/01 ASS Analýza stavebních škod 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 010-0003/01 OPaOČ Operativní plánování a efektivní organizace času 5 ZaZk 30 h/s+0 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0023/01 PS Předdiplomní seminář 5 Za 0+30 30 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 5 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština