Studijní plán – FBI / M3908 / 3908T006 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0041/02 DG Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0001/06 CH Chemie 1 ZaZk 20 h/s+10 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 712-0101/01 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0901/01 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0301/01 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0701/01 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0001/02 MI Matematika I 1 ZaZk 20 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0022/02 TK Technické kreslení 1 KlZap 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0021/01 US Úvod do studia TPO a BP 1 Za 8 h/s+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0701/02 Fyzika I 1 ZaZk 30 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 712-0102/01 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0902/01 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0302/01 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0702/01 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0002/02 MII Matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0020/02 PCPr Počítačové praktikum 1 Za 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0051/02 VTA Výpočetní technika a algoritmy 1 ZaZk 12 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 114-0016/01 ZTE Základy tržní ekonomiky I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0103/07 FIL Filozofie 2 Za 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 516-0702/02 Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 617-0005/01 CHO Chemie organická 2 ZaZk 18 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0103/01 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0903/01 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0303/01 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0703/01 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0003/02 MIII Matematika III 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 714-0052/02 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 337-0016/02 STDYN Statika a dynamika 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0503/06 Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 617-0014/04 CHHH Chemie hořlavin a hasiv 2 ZaZk 18 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0104/01 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/01 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0304/01 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0704/01 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 030-0023/02 NoM1 Nauka o materiálu I. 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/12 Polit Politologie 2 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 339-0002/03 PP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0048/02 ZPS Základy požárního strojnictví 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0006/02 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 338-0008/02 Hydro Hydromechanika 3 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0024/02 NoM 2 Nauka o materiálu II. 3 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 452-0065/03 OED OBECNA ELEKTROTECHNIKA 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 3 Za 10 h/s+0 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0415/05 Legss Legislativa státní správy 3 Za 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0460/01 PNOV Nepovinná praxe - Nástupní odborný výcvik 3 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 452-0062/02 PEZ Prevence elektrických zařízení 3 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 361-0035/02 STep Sdílení tepla 3 ZaZk 12 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 030-0027/02 SK 1 Stavební konstrukce I. 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0030/02 TP PO Technické prostředky PO 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0002/03 KS Komunikační systémy v PO 3 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 615-0012/01 StŠ Stanovení škodlivin 3 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0055/02 ZVOD Zásobování vodou 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0001/04 dyn Dynamika požáru 4 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0465/02 NPTP Nepovinná praxe - Technické prostředky 4 Za 0+4 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0029/02 TPP Technické a právní předpisy PO a BP 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0367/02 VB Větrání budov 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0017/03 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0028/02 SK 2 Stavební konstrukce II. 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0015/04 FAST Technické zařízení budov 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0043/02 BT Bezpečnost technologií 4 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0466/02 CHTS Nepovinná praxe - Chemicko - technická služba 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0034/02 PBS I Požární bezpečnost staveb I. 4 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0720/01 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0038/02 PTE Požární technika 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0015/05 PP Protivýbuchová prevence 4 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 040-0044/02 PPO Psychologie v PO 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/01 Spr Správní právo 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 338-0022/02 ZH Zásobování hasivy 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0032/02 TPZV TP pro zásahy ve výš.a nad vol. hloub., BOZ I 4 KlZap 10 h/s+0 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0039/02 ANPaV Analýza nebezpečí požárů a výbuchů 5 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 030-0036/02 PBZ-M Požárně bezpečnostní zařízení 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0037/02 TAK Požární taktika 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0039/02 Organizace a řízení v PO 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0701/05 PEDAG Pedagogika 5 Za 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0035/02 PBSII Požární bezpečnost staveb II. 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0006/04 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0470/02 TŘ-I. Nepovinná praxe - Taktické řízení I. 5 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0476/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (MK1) 5 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 040-0021/04 PHaN Prevence havárií a nehod 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0007/03 BTZ Bezpečnost technických zařízení 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0020/04 PrTox Průmyslová toxikologie 5 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0013/04 SMMP Software pro matematické modelování požáru 5 KlZap 6 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 030-0004/04 VMPBS Výpočetní metody v PBS 5 KlZap 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/04 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0040/02 ZPP Zjišťování příčin požárů 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0307/06 MNG Management 6 KlZap 0+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0472/02 OŘ-I Nepovinná praxe - Operační řízení I. 6 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0471/02 TŘ-II Nepovinná praxe - Taktické řízení II. 6 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0018/04 PPN Posuzování požárního nebezpečí 6 KlZap 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 030-0042/02 SP Semestrální projekt 6 KlZap 12 h/s+0 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0031/02 INF Informatika 6 ZaZk 8 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 040-0042/02 MR Management rizik 6 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0014/04 PrPO Projektování v PO 6 KlZap 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 040-0027/05 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 6 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0041/02 ZKM Základy krizového managementu 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0039/03 GISPO Systémy GIS v PO 6 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0473/02 OŘ II Nepovinná praxe - Operační řízení II. 6 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0474/02 Nepovinná praxe - Strategické řízení 6 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0046/02 PDS Předdiplomní seminář 6 Za 0+30 h/s 16 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0047/02 CNP Civilní nouzové plánování 6 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0410/02 EKON Ekonomie 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0007/04 SKR Systém krizového řízení 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0028/05 VHŽP Vliv havárií na ŽP 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština