Studijní plán – FBI / M3908 / 3908T006 / - / M / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0006/02 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 338-0008/02 Hydro Hydromechanika 3 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0024/02 NoM 2 Nauka o materiálu II. 3 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 452-0065/03 OED OBECNA ELEKTROTECHNIKA 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 3 Za 10 h/s+0 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0415/05 Legss Legislativa státní správy 3 Za 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 452-0062/02 PEZ Prevence elektrických zařízení 3 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 361-0035/02 STep Sdílení tepla 3 ZaZk 12 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 030-0027/02 SK 1 Stavební konstrukce I. 3 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0030/02 TP PO Technické prostředky PO 3 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0002/03 KS Komunikační systémy v PO 3 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 615-0012/01 StŠ Stanovení škodlivin 3 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0055/02 ZVOD Zásobování vodou 3 KlZap 14 h/s+0 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0001/04 dyn Dynamika požáru 4 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0029/02 TPP Technické a právní předpisy PO a BP 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 542-0367/02 VB Větrání budov 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0017/03 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0028/02 SK 2 Stavební konstrukce II. 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0015/04 FAST Technické zařízení budov 4 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0043/02 BT Bezpečnost technologií 4 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0034/02 PBS I Požární bezpečnost staveb I. 4 ZaZk 24 h/s+0 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0720/01 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0038/02 PTE Požární technika 4 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0015/05 PP Protivýbuchová prevence 4 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 040-0044/02 PPO Psychologie v PO 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/01 Spr Správní právo 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0557/02 VYaPV Výbušniny a působení jejich výbuchu 4 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 338-0022/02 ZH Zásobování hasivy 4 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0032/02 TPZV TP pro zásahy ve výš.a nad vol. hloub., BOZ I 4 KlZap 10 h/s+0 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0039/02 ANPaV Analýza nebezpečí požárů a výbuchů 5 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 030-0036/02 PBZ-M Požárně bezpečnostní zařízení 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0037/02 TAK Požární taktika 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0039/02 Organizace a řízení v PO 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0701/05 PEDAG Pedagogika 5 Za 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0035/02 PBSII Požární bezpečnost staveb II. 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0006/04 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0021/04 PHaN Prevence havárií a nehod 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0007/03 BTZ Bezpečnost technických zařízení 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0020/04 PrTox Průmyslová toxikologie 5 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0004/04 VMPBS Výpočetní metody v PBS 5 KlZap 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/04 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0040/02 ZPP Zjišťování příčin požárů 5 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0017/02 GIS1 Geograficke informační systémy I 5 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština

11. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0307/02 MNG Management 6 KlZap 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0018/04 PPN Posuzování požárního nebezpečí 6 KlZap 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 030-0042/02 SP Semestrální projekt 6 KlZap 12 h/s+0 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0042/02 MR Management rizik 6 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0061/01 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 6 ZaZk 14+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0014/04 PrPO Projektování v PO 6 KlZap 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 040-0027/05 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 6 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0041/02 ZKM Základy krizového managementu 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0039/03 GISPO Systémy GIS v PO 6 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština

12. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0046/02 PDS Předdiplomní seminář 6 Za 0+30 h/s 16 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0047/03 CNP Civilní nouzové plánování 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0410/02 EKON Ekonomie 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0007/04 SKR Systém krizového řízení 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0028/05 VHŽP Vliv havárií na ŽP 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0062/01 VYaPV Výbušniny a působení jejich výbuchu 6 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština