Studijní plán – FBI / M3908 / 3908T006 / - / M / K / Praha / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoPraha
Setřídit podlesemestru
PV - 3908T006 TPO a BP (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0042/02 MR Management rizik 6 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0061/01 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 6 ZaZk 14+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0027/05 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 6 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0041/02 ZKM Základy krizového managementu 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0047/03 CNP Civilní nouzové plánování 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0410/02 EKON Ekonomie 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0007/04 SKR Systém krizového řízení 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 040-0028/05 VHŽP Vliv havárií na ŽP 6 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0062/01 VYaPV Výbušniny a působení jejich výbuchu 6 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština

P - 3908T006 TPO a BP (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0307/02 MNG Management 6 KlZap 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0018/04 PPN Posuzování požárního nebezpečí 6 KlZap 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 030-0042/02 SP Semestrální projekt 6 KlZap 12 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 030-0046/02 PDS Předdiplomní seminář 6 Za 0+30 h/s 16 čeština

V - 3908T006 TPO a BP magisterský 6.r. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0035/02 PBSII Požární bezpečnost staveb II. 5 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 040-0020/04 PrTox Průmyslová toxikologie 5 ZaZk 18 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 548-0039/03 GISPO Systémy GIS v PO 6 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština