Studijní plán – FBI / M3908 / 3908T006 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0702/01 Fyzika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0005/01 CHO Chemie organická 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-0003/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0052/01 NMaS Numerické metody a statistika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/09 Polit Politologie 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 337-0016/01 STDYN Statika a dynamika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0002/01 ZVK Zimní výcvikový kurz 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0704/01 AP Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 619-0006/02 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0014/02 CHHH Chemie hořlavin a hasiv 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 030-0023/01 NoM1 Nauka o materiálu I. 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 030-0458/01 PNOV Nepovinná praxe - nástupní odborný výcvik 2 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0459/01 PNOP Praxe - nástupní odborná příprava 2 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 339-0002/03 PP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0026/02 NOP Nástupní odborná příprava (součástí je praxe) 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 030-0025/03 NOV Nástupní odborný výcvik (součástí je praxe) 2 KlZap 2+1 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0058/01 ACAD Dokumentace v AutoCADu 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0003/02 LVK Letní výcvikový kurz 2 ZaZk 0+1 t 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0008/01 Hydro Hydromechanika 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0415/01 Legss Legislativa státní správy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0024/01 NoM 2 Nauka o materiálu II. 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 452-0065/01 OED OBECNA ELEKTROTECHNIKA 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0007/03 DBS Databázové systémy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0002/04 KS Komunikační systémy v PO 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 544-0062/02 MKn Mapy a katastr nemovitostí 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 615-0012/01 StŠ Stanovení škodlivin 3 KlZap 1+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0054/01 PPZPV Průmyslové potápění a zásahy pod vodou 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0454/01 BvPP Bezpečnost v průmyslovém podniku 3 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0465/01 NPTP Nepovinná praxe - Technické prostředky 3 Za 0+4 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0461/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (1) 3 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 452-0062/01 PEZ Prevence elektrických zařízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0035/04 STep Sdílení tepla 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0027/01 SK 1 Stavební konstrukce I. 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 030-0029/01 TPP Technické a právní předpisy PO a BP 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 030-0030/01 TP PO Technické prostředky PO 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0017/02 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0410/01 EKON Ekonomie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0031/01 INF Informatika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0015/03 FAST Technické zařízení budov 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0022/01 ZH Zásobování hasivy 3 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0032/01 TPZV TP pro zásahy ve výš.a nad vol. hloub., BOZ I 3 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 030-0055/01 ZVOD Zásobování vodou 3 KlZap 2+2 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0043/01 BT Bezpečnost technologií 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0001/03 dyn Dynamika požáru 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0307/01 MNG Management 4 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 030-0466/01 CHTS Nepovinná praxe - Chemicko - technická služba 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0462/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (2) 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0034/01 PBS I Požární bezpečnost staveb I. 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 542-0367/01 VB Větrání budov 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0114/02 ATP Automatizace technologických procesů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0378/01 CADS CAD systémy 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0701/01 PEDAG Pedagogika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 030-0038/01 PTE Požární technika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 040-0020/05 PrTox Průmyslová toxikologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/01 Spr Správní právo 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0028/01 SK 2 Stavební konstrukce II. 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0032/01 HGF Technická diagnostika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 040-0040/01 TPPBP Technické a právní předpisy BP-Mgr. 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0039/01 ANPaV Analýza nebezpečí požárů a výbuchů 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0468/02 Ex1 Exkurze (1) 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0470/01 TŘ-I. Nepovinná praxe - Taktické řízení I. 4 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0463/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (3) 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0036/01 PBZ-M Požárně bezpečnostní zařízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0037/01 TAK Požární taktika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0467/01 SPD Státní požární dozor 4 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0039/01 Organizace a řízení v PO 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 030-0035/01 PBSII Požární bezpečnost staveb II. 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 040-0015/04 PP Protivýbuchová prevence 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0006/03 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0007/03 SKR Systém krizového řízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0004/03 VMPBS Výpočetní metody v PBS 4 KlZap 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 030-0040/01 ZPP Zjišťování příčin požárů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 4 Za 0+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0469/02 Ex2 Exkurze (2) 5 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0472/01 OŘ-I Nepovinná praxe - Operační řízení I. 5 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0464/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (4) 5 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0018/03 PPN Posuzování požárního nebezpečí 5 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 040-0021/01 PHaN Prevence havárií a nehod 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0042/01 SP Semestrální projekt 5 KlZap 0+1 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0047/01 CNP Civilní nouzové plánování 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0016/03 KoPO Kontrolní činnost v PO a pojišťovnictví 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0014/03 PrPO Projektování v PO 5 KlZap 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 030-0013/03 SMMP Software pro matematické modelování požáru 5 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 548-0039/02 GISPO Systémy GIS v PO 5 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 040-0027/04 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 5 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 5 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0028/04 VHŽP Vliv havárií na ŽP 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0041/01 ZKM Základy krizového managementu 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0015/03 ZMP Zásahy v mimořádných podmínkách 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 030-0003/03 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 5 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 040-0026/01 ZPHN Zjišťování příčin havárií a nehod 5 ZaZk 1+2 3 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0473/01 OŘ II Nepovinná praxe - Operační řízení II. 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0475/01 NPOPS Nepovinná praxe - Praxe na OPS HZS okresu 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0474/01 Nepovinná praxe - Strategické řízení 5 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0471/01 TŘ-II Nepovinná praxe - Taktické řízení II. 5 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0046/01 PDS Předdiplomní seminář 5 Za 0+28 28 čeština