Studijní plán – FBI / M3908 / 3908T006 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programM3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0043/01 BT Bezpečnost technologií 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0001/03 dyn Dynamika požáru 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0307/02 MNG Management 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0462/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (2) 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0034/01 PBS I Požární bezpečnost staveb I. 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 542-0367/01 VB Větrání budov 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0478/01 NP-PR Nepovinná praxe u HZS - Prevence 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0477/01 NP-SL Nepovinná praxe u HZS - Služby 4 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0114/02 ATP Automatizace technologických procesů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0378/01 CADS CAD systémy 4 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0701/01 PEDAG Pedagogika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 030-0038/01 PTE Požární technika 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 040-0020/05 PrTox Průmyslová toxikologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0012/01 QM Řízení jakosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0412/01 Spr Správní právo 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0028/01 SK 2 Stavební konstrukce II. 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0478/01 NP-PR Nepovinná praxe u HZS - Prevence 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0477/01 NP-SL Nepovinná praxe u HZS - Služby 4 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 040-0039/01 ANPaV Analýza nebezpečí požárů a výbuchů 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0468/02 Ex1 Exkurze (1) 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0463/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (3) 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0036/01 PBZ-M Požárně bezpečnostní zařízení 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0037/01 TAK Požární taktika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0039/01 Organizace a řízení v PO 4 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 030-0035/01 PBSII Požární bezpečnost staveb II. 4 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 040-0015/04 PP Protivýbuchová prevence 4 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0006/03 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0007/04 SKR Systém krizového řízení 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0004/03 VMPBS Výpočetní metody v PBS 4 KlZap 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 030-0040/01 ZPP Zjišťování příčin požárů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0032/01 TPZV TP pro zásahy ve výš.a nad vol. hloub., BOZ I 4 KlZap 1+1 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0469/02 Ex2 Exkurze (2) 5 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0464/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (4) 5 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0018/03 PPN Posuzování požárního nebezpečí 5 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 040-0021/01 PHaN Prevence havárií a nehod 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0042/01 SP Semestrální projekt 5 KlZap 0+1 1 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0480/01 NP-OŘ Nepovinná praxe u HZS - IZS a OŘ 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0479/01 NP-KŘ Nepovinná praxe u HZS - OOb a KŘ 5 Za 0+1 t 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0047/01 CNP Civilní nouzové plánování 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0061/01 OOB-I Ochrana obyvatelstva I. 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0014/03 PrPO Projektování v PO 5 KlZap 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 030-0013/03 SMMP Software pro matematické modelování požáru 5 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 548-0039/02 GISPO Systémy GIS v PO 5 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 040-0027/04 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 5 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 5 ZaZk 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0041/01 ZKM Základy krizového managementu 5 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/03 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 5 ZaZk 3+3 6 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0480/01 NP-OŘ Nepovinná praxe u HZS - IZS a OŘ 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0479/01 NP-KŘ Nepovinná praxe u HZS - OOb a KŘ 5 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0046/01 PDS Předdiplomní seminář 5 Za 0+28 28 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0062/01 VYaPV Výbušniny a působení jejich výbuchu 5 ZaZk 2+2 4 čeština