Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T002 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T002 – Bezpečnostní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - 3908T002 Bezpečnostní inženýrství (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0065/01 BI3 Bezpečnostní informatika III 1 ZaZk 0+14 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 040-0054/01 DaU Diagnostika a údržba 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0032/02 MH Modelování havárií - procesy v atmosféře a reaktivních tocích 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0053/02 PPBS Protipožární a bezpečnostní systémy 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0020/03 PrTox Průmyslová toxikologie 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0027/03 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0017/04 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0024/03 HvP Hygiena v průmyslu 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0087/02 NM Numerické metody 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0050/02 OZ2 Ochrana před zářením II. 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 639-0823/01 TQM Totální management jakosti 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0031/02 IE Inženýrská ergonomie 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0064/01 KP Krizové plánování 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0052/01 OchrP Ochrana podniku 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0051/02 PVŽP Posuzování vlivů na životní prostředí 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0409/08 PrP Pracovní právo 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

P - 3908T002 Bezpečnostní inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0809/04 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0015/02 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0030/02 TPB Technologické procesy a jejich bezpečnost 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0014/02 AaHR Analýza a hodnocení rizik 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0716/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0021/03 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0015/07 PP Protivýbuchová prevence 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0022/02 ŘBP Řízení bezpečnosti v podniku 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0033/02 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 1 t+0 30 čeština