Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T002 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T002 – Bezpečnostní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - 3908T002 Bezpečnostní inženýrství (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0065/01 BI3 Bezpečnostní informatika III 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0053/02 PPBS Protipožární a bezpečnostní systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
040-0054/01 DaU Diagnostika a údržba 1 ZaZk 2+2 5 čeština
040-0032/01 MH Modelování havárií - procesy v atmosféře a reaktivních tocích 1 ZaZk 2+2 5 čeština
040-0027/03 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0017/04 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0024/02 HvP Hygiena v průmyslu 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0087/01 NM Numerické metody 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0050/01 OZ2 Ochrana před zářením II. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0020/02 PrTox Průmyslová toxikologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 639-0823/01 TQM Totální management jakosti 1 ZaZk 2+2 5 čeština

P - 3908T002 Bezpečnostní inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0809/03 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0015/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0030/01 TPB Technologické procesy a jejich bezpečnost 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0014/02 AaHR Analýza a hodnocení rizik 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0716/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0053/01 ŘPO Řízená praxe v oboru 1 Za 0+1 t 0 čeština