Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T006 / 30 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2002/2003Studijní programN3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 - Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace30 - Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0005/02 CHO Chemie organická 1 ZaZk 16 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0523/01 VTA Matematika a numerické metody -PSP 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0247/02 Nauka o materiálu II 1 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 547-0310/01 Technické kreslení II - PSP 1 KlZap 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0367/02 VB Větrání budov 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0221/02 Stavební konstrukce II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0015/04 FAST Technické zařízení budov 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0059/01 Nepovinná praxe-Technické prostředky 1 Za 0+4 d 0 čeština
Výběr v OSP 547-0236/01 Technické a právní předpisy PO a BP 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0509/01 Fyzika III - PSP 1 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 339-0002/03 PP Pružnost a pevnost 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 547-0260/01 Technické a právní předpisy BP 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 361-0102/03 Termodynamika 1 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0251/01 Komunikační systémy PO 1 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 615-0012/01 StŠ Stanovení škodlivin 1 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0396/01 ChTS Nepovinná praxe - Chemicko-technická služba 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 547-0397/01 TŘ1 Nepovinná praxe - Taktické řízení I. 1 Za 0+3 d 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0257/02 Analýza nebezpečí požáru a výbuchu 2 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 338-0033/03 Aplikovaná mechanika tekutin 2 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0255/02 Dynamika požáru 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 619-0006/02 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 2 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0346/02 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0209/02 Požární bezpečnost staveb II 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 547-0289/02 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0945/04 Nepovinná praxe - Operační řízení I. 2 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 547-0947/03 Nepovinná praxe - Taktické řízení II. 2 Za 0+2 d 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0328/02 Prevence elektrických zařízení 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0264/02 Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 547-0263/02 Bezpečnost technických zařízení 2 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0211/02 Požární technika 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0375/02 Protivýbuchová prevence 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0412/02 Spr Správní právo 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0376/01 Výpočetní metody v PBS 2 KlZap 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 547-0268/02 Zdolávání mimořádných událostí 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0017/02 GIS1 Geograficke informační systémy I 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 547-0329/07 Nepovinná praxe u HZS 2 Za 0+4 t 0 čeština
Výběr v OSP 338-0720/01 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 547-0334/01 HGF TP pro zásahy ve výškách a nad volnou hladinou, BOZ 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština