Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T006 / 30 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace30 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0005/01 CHO Chemie organická 1 ZaZk 18 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0023/01 MaNM Matematika a numerické metody-PSP 1 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0024/02 NoM 2 Nauka o materiálu II. 1 ZaZk 16 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 030-0029/02 TPP Technické a právní předpisy PO a BP 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 030-0045/01 TK 2 Technické kreslení II. - PSP 1 KlZap 16 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0367/02 VB Větrání budov 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0017/03 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 1 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0028/02 SK 2 Stavební konstrukce II. 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 225-0015/04 FAST Technické zařízení budov 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0509/01 Fyzika III - PSP 1 ZaZk 22 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 339-0002/03 PP Pružnost a pevnost 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 361-0102/03 Termodynamika 1 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0007/03 BTZ Bezpečnost technických zařízení 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0002/03 KS Komunikační systémy v PO 1 KlZap 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0038/02 PTE Požární technika 1 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 615-0012/01 StŠ Stanovení škodlivin 1 KlZap 14 h/s+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0039/02 ANPaV Analýza nebezpečí požárů a výbuchů 2 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 338-0033/03 Aplikovaná mechanika tekutin 2 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0001/04 dyn Dynamika požáru 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 619-0006/02 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 2 ZaZk 24 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0307/02 MNG Management 2 KlZap 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0017/03 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0035/02 PBSII Požární bezpečnost staveb II. 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0006/04 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0027/05 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0004/04 VMPBS Výpočetní metody v PBS 2 KlZap 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/04 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0036/02 PBZ-M Požárně bezpečnostní zařízení 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 452-0062/02 PEZ Prevence elektrických zařízení 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 040-0021/04 PHaN Prevence havárií a nehod 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0007/03 BTZ Bezpečnost technických zařízení 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0047/02 CNP Civilní nouzové plánování 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0038/02 PTE Požární technika 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0014/04 PrPO Projektování v PO 2 KlZap 24 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 040-0015/05 PP Protivýbuchová prevence 2 ZaZk 20 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 030-0007/04 SKR Systém krizového řízení 2 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0017/02 GIS1 Geograficke informační systémy I 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0720/01 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 2 ZaZk 14 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 030-0032/02 TPZV TP pro zásahy ve výš.a nad vol. hloub., BOZ I 2 KlZap 10 h/s+0 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0046/03 PDS Předdiplomní seminář 3 Za 0+5 h/s 0 čeština