Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T006 / 30 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace30 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - 3908T006-30 TPOaBP 1.r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0002/01 KS Komunikační systémy v PO 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 615-0012/01 StŠ Stanovení škodlivin 1 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 548-0039/04 GISPO Systémy GIS v PO 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0027/02 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/01 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0063/01 DSK Dimenzování stavebních konstrukcí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0087/01 NM Numerické metody 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0005/01 OSK Odolnost stavebních konstrukcí 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0015/06 PP Protivýbuchová prevence 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0516/01 PPFBI Pružnost a pevnost pro FBI 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0006/01 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0004/02 VMPBS Výpočetní metody v PBS 1 ZaZk 2+2 5 čeština

P - 3908T006-30 TPOaBP 1.r. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-0809/01 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0015/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0367/05 VB Větrání budov 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0039/03 ANPaV Analýza nebezpečí požárů a výbuchů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0001/01 dyn Dynamika požáru 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 516-0716/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština