Studijní plán – FS / B2341 / 2102R004 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2102R004 – Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95)
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0701/01 Hydromechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0716/01 Management a podnikání 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 337-0701/02 METT Mechanika tuhých těles 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0701/01 Pružnost a pevnost 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0701/01 TECHN Technologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0701/01 TER Termomechanika 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0081/01 Cizí jazyk 2 Za 0+2 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0081/01 Cizí jazyk 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 352-0701/01 AutTe Automatizační technika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 343-0706/01 ETUS Ekonomika pří těžbě užitkových nerostů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 343-0705/01 NZD Nové způsoby dobývání 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 343-0704/01 ZTD Základy technologie dobývání 2 ZaZk 3+2 6 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0081/04 Cizí jazyk 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 343-0707/01 DRS Dobývací a razicí stroje 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 343-0708/01 PDS Povrchové dobývací stroje 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 343-0709/01 STZK Stroje a zařízení pro těžbu a zpracování kamene 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 343-0710/01 ZKTS Základy konstrukce těžebních strojů 3 ZaZk 2+4 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 343-0716/01 M Marketing 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 345-0722/01 PNP Právní normy v podnikání 3 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 345-0723/01 Základy ekonomiky 3 ZaZk 2+2 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0721/01 Energetické zdroje 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 343-0713/01 EMO Experimentální metody v oboru 3 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 343-0712/01 MDT Management v dobývací technice 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 343-0711/01 TDS Technická diagnostika a spolehlivost 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 343-0714/01 ZP Závěrečný projekt 3 KlZap 0+10 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0702/01 Dopravní stroje a zařízení 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 343-0715/01 ETPR Ekologie těžebních podniků a rekultivace 3 ZaZk 2+1 3 čeština