Studijní plán – FS / B2341 / 2301R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301R006 – Provoz a údržba hydraulických a pneumatických zařízení
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Provoz a údržba hydr. a pneum.zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0722/01 Čerpací technika 4 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 338-0714/01 Speciální technologie a opravy 4 ZaZk 10 h/s+3 h/s 3 čeština

P - Provoz a údržba hydr. a pneum.zařízení (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0371/01 AG3DT Analytická geometrie s 3D tiskárnou 2 ZaZk 16 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0701/03 EaM Elektrotechnika a měření (FS Bc) 2 ZaZk 18 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 337-0701/01 METT Mechanika tuhých těles 2 ZaZk 18 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0351/01 Základy fyziky 2 Za 18 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 338-0701/01 Hydromechanika 2 ZaZk 16 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 339-0701/01 Pružnost a pevnost 2 ZaZk 20 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 361-0701/01 TER Termomechanika 2 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 347-0702/01 Části strojů 3 ZaZk 20 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0707/01 Hydraulické prvky a systémy 3 ZaZk 20 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 338-0711/01 Pneumatická zařízení strojů 3 ZaZk 8 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0708/01 Pneumatické prvky a systémy 3 ZaZk 18 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 338-0710/01 Hydraulická zařízení strojů 3 ZaZk 18 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 338-0709/01 Měření a zkoušení 3 ZaZk 10 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 338-0712/01 Provoz a údržba tekutinových mechanizmů 3 ZaZk 20 h/s+6 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 338-0706/01 Využití počítačů v oboru 3 KlZap 0+14 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 338-0705/02 Mazací technika 4 ZaZk 10 h/s+2 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 343-0723/02 PVZ Provozuschopnost výrobních zařízení 4 ZaZk 14 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0713/01 Ročníkový projekt 4 KlZap 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 338-0715/02 Technická diagnostika a spolehlivost 4 ZaZk 16 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0701/02 AutTe Automatizační technika 4 ZaZk 18 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0700/01 Diplomová práce 4 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 338-0716/01 Hydrodynamické a kombinované převody 4 ZaZk 14 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0717/01 Závěrečný projekt 4 KlZap 0+18 h/s 7 čeština

P - Cizí jazyk pro FS, 4. roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0109/01 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0909/01 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0309/01 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0509/01 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0709/01 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština