Studijní plán – FS / B2341 / 2301R013 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301R013 – Robotika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0371/01 AG3DT Analytická geometrie s 3D tiskárnou 2 ZaZk 16 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0701/03 EaM Elektrotechnika a měření (FS Bc) 2 ZaZk 18 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0903/02 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0703/02 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 337-0701/01 METT Mechanika tuhých těles 2 ZaZk 18 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0351/01 Základy fyziky 2 Za 18 h/s+2 h/s 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0701/01 Hydromechanika 2 ZaZk 16 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 712-0104/02 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/02 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0304/02 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0504/02 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0704/02 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 345-0721/01 OŘV,M Organizace a řízení výroby, management 2 ZaZk 16 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 339-0701/01 Pružnost a pevnost 2 ZaZk 20 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0701/01 TECHN Technologie 2 ZaZk 18 h/s+2 h/s 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0702/01 Části strojů 3 ZaZk 20 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0716/01 EXM Experimantální a diagnostické metody v oboru 3 ZaZk 6 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0703/01 Hydraulické a pneumatické mechanizmy 3 ZaZk 14 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0702/01 Meaut Mechanizace a automatizace výrobních zařízení 3 ZaZk 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 354-0729/01 MetKo Metodika konstruování 3 KlZap 6 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 354-0703/01 RTPI Navrhování RTP I 3 KlZap 8 h/s+4 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0701/02 AutTe Automatizační technika 3 ZaZk 18 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 712-0109/01 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0909/01 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0309/01 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0509/01 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0709/01 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 354-0707/01 RTPII Navrhování RTP II 3 ZaZk 12 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0712/01 PzRTP Periferní zařízení RTP 3 ZaZk 16 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 354-0705/01 PPRI Počítačová podpora v robototechnice I 3 Za 4 h/s+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 354-0704/01 PRaMI Průmyslové roboty a manipulátory I 3 ZaZk 14 h/s+0 6 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0709/01 PprII Počítačová podpora v robototechnice II 4 KlZap 6 h/s+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 354-0706/01 PRMII Průmyslové roboty a manipulátory II 4 ZaZk 14 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 354-0710/01 Ročpr Ročníkový projekt 4 KlZap 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 354-0708/01 ŘPRI Řízení průmyslových robotů I 4 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0716/02 EXM Experimantální a diagnostické metody v oboru 4 ZaZk 6 h/s+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 354-0717/01 RTPNO RTP v nestrojírenských oborech 4 ZaZk 6 h/s+10 h/s 3 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0700/01 DP Diplomová práce 4 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 354-0713/01 Labcv Laboratorní cvičení v oboru 4 KlZap 0+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 354-0714/01 Púdzk Provoz, údržba a zkoušení PR a RTP 4 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0711/01 ŘPRII Řízení průmyslových robotů II 4 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 354-0715/01 ZávPr Závěrečný projekt 4 KlZap 0+18 h/s 7 čeština