Studijní plán – FS / B2341 / 2301R013 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301R013 – Robotika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0701/01 Hydromechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0701/02 METT Mechanika tuhých těles 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0721/01 OŘV,M Organizace a řízení výroby, management 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0701/01 Pružnost a pevnost 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 354-0730/01 Tedok Technická dokumentace 2 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0701/01 TECHN Technologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0081/01 Cizí jazyk 2 Za 0+2 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0081/01 Cizí jazyk 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 352-0701/01 AutTe Automatizační technika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0702/01 Části strojů 2 ZaZk 4+3 5 čeština
Výběr v OSP 354-0702/01 Meaut Mechanizace a automatizace výrobních zařízení 2 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 354-0703/01 RTPI Navrhování RTP I 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0705/01 PPRI Počítačová podpora v robototechnice I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 354-0704/01 PRaMI Průmyslové roboty a manipulátory I 2 ZaZk 2+1 6 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0081/04 Cizí jazyk 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 338-0703/01 Hydraulické a pneumatické mechanizmy 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0707/01 RTPII Navrhování RTP II 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0709/01 PprII Počítačová podpora v robototechnice II 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 354-0706/01 PRMII Průmyslové roboty a manipulátory II 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 354-0710/01 Ročpr Ročníkový projekt 3 KlZap 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 354-0708/01 ŘPRI Řízení průmyslových robotů I 3 ZaZk 2+1 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0700/01 DP Diplomová práce 3 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 354-0713/01 Labcv Laboratorní cvičení v oboru 3 KlZap 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 354-0712/01 PzRTP Periferní zařízení RTP 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 354-0714/01 Púdzk Provoz, údržba a zkoušení PR a RTP 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0711/01 ŘPRII Řízení průmyslových robotů II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0715/01 ZávPr Závěrečný projekt 3 KlZap 0+10 7 čeština