Studijní plán – FS / B2341 / 2301R013 / 70 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2002/2003Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301R013 – Robotika
Typ studiabakalářskéSpecializace70 – Robotika
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0701/01 Hydromechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0106/03 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0106/03 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0902/03 Fa/II Jazyk francouzský a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0902/03 Fa/II Jazyk francouzský a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0302/03 Na/II Jazyk německý a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0302/03 Na/II Jazyk německý a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0502/03 Ra/II Jazyk ruský a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0502/03 Ra/II Jazyk ruský a/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0706/03 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0706/03 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 337-0701/02 METT Mechanika tuhých těles 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0701/01 Pružnost a pevnost 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 354-0730/01 Tedok Technická dokumentace 2 KlZap 2+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0701/01 AutTe Automatizační technika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0303/01 CAD I CAD I 2 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 347-0702/01 Části strojů 2 ZaZk 4+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0903/03 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0903/03 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0303/03 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0303/03 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0503/03 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0503/03 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 338-0301/01 MeTek Mechanika tekutin 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0301/01 MAVZ Mechanizace a automatizace výrobních zařízení 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0702/01 Meaut Mechanizace a automatizace výrobních zařízení 2 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 354-0703/01 RTPI Navrhování RTP I 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0705/01 PPRI Počítačová podpora v robototechnice I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 354-0704/01 PRaMI Průmyslové roboty a manipulátory I 2 ZaZk 2+1 6 čeština
Výběr v OSP 354-0302/01 TeDoc Technická dokumentace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0301/01 Termo Termomechanika 2 ZaZk 2+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0351/01 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0703/01 Hydraulické a pneumatické mechanizmy 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0904/04 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0904/04 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0304/05 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0304/05 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0504/04 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0504/04 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 354-0305/01 RTP Navrhování RTP 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0707/01 RTPII Navrhování RTP II 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0386/01 NM Numerická matematika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0307/01 PPR Počítačová podpora v robototechnice 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 354-0709/01 PprII Počítačová podpora v robototechnice II 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 354-0306/01 PRaM Průmyslové roboty a manipulátory 3 ZaZk 4+2 6 čeština
Výběr v OSP 354-0706/01 PRMII Průmyslové roboty a manipulátory II 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 354-0304/01 Ročpr Ročníkový projekt 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 354-0710/01 Ročpr Ročníkový projekt 3 KlZap 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 354-0708/01 ŘPRI Řízení průmyslových robotů I 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0312/01 PzRTP Periferní zařízení RTP 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0313/01 PŘS Průmyslové řídicí systémy 3 KlZap 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0700/01 DP Diplomová práce 3 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 452-0352/01 E II Elektrotechnika II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0309/01 EXM Experimentální a diagnostické metody v oboru 3 ZaZk 3+3 3 čeština
Výběr v OSP 516-0313/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 354-0713/01 Labcv Laboratorní cvičení v oboru 3 KlZap 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 354-0311/01 Labcv Laboratorní cvičení v oboru I 3 KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP 354-0712/01 PzRTP Periferní zařízení RTP 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 354-0714/01 Púdzk Provoz, údržba a zkoušení PR a RTP 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0310/01 RPR Řízení průmyslových robotů 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 354-0711/01 ŘPRII Řízení průmyslových robotů II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0308/01 Zav.P Závěrečná práce 3 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 354-0715/01 ZávPr Závěrečný projekt 3 KlZap 0+10 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0314/01 Púdzk Provoz, údržba a zkoušení PRaM 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 354-0315/01 SR Servisní roboty 3 ZaZk 2+2 4 čeština