Study plan – FS / B2341 / 2301R013 / 71 / B / K / Ostrava / cs

Academic year2006/2007Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301R013 – Robotics
Type of studyBachelorSpecialization71 –
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Cizí jazyk pro FS, 3. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0104/05 Aa/IV English Language a/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0908/04 Fb/IV French Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0304/05 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0308/04 Nb/IV German Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0508/04 Rb/IV Russian Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech

P - Cizí jazyk pro FS, 2. roč.,4.sem. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0103/03 Aa/III English Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0907/03 Fb/III French Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0303/03 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0307/03 Nb/III German Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0507/03 Rb/III Russian language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech

P - Robotizované montážní systémy (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0303/01 CAD I Computer aided design I 2 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 18 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 714-0368/01 MIII Mathematics III 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0323/01 TRMS Technologie robotiz.mont.systémů 2 CrEx 12+4 6 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 452-0351/02 E I Electrical Engineering I 3 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0306/01 PRaM Industrial Robots and Manipulators 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 354-0325/01 NRML Navrhování robotiz. montážních linek 3 CrEx 12+4 6 Czech
PSP selection 714-0386/02 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0319/01 VB I Visual Basic I 3 GC 8 H/S+4 H/S 2 Czech
PSP selection 354-0304/01 Ročpr Years Project 3 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 354-0329/01 Bak.P Bachelor Project 3 GC 0+24 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0352/02 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 354-0309/01 EXM Experimental and Diagnostics Methods in Robotics 3 CrEx 14 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 354-0328/01 ÚPML Údržba a provoz montážních linek 3 GC 10+6 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinný předmět: Průmyslové roboty a manipulátory
Poivinně volitelné předměty:*) Technologie robotizovaných montážních systémů
Navrhování robotizovaných montážních linek
Řízení robotizovaných montážních linek
*) Student si volí jeden předmět.