Study plan – FS / B2341 / 2301R013 / 71 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2007/2008Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301R013 – Robotics
Type of studyBachelorSpecialization71 –
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Cizí jazyk, 3. ročník (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0908/04 Fb/IV French Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0308/04 Nb/IV German Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0508/04 Rb/IV Russian Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech

P - Cizí jazyk pro 4. sem., (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0907/03 Fb/III French Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0307/03 Nb/III German Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0507/03 Rb/III Russian language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech

P - Robotizované montážní systémy (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0303/02 CAD I Computer aided design I 2 GC 1+3 4 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 714-0370/01 MM Managerial Mathematics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 354-0302/01 TeDoc Technical Documentation 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0323/01 TRMS Technologie robotiz.mont.systémů 2 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 354-0307/01 PPR CAD in Robotics 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 452-0351/01 E I Electrical Engineering I 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0306/01 PRaM Industrial Robots and Manipulators 3 CrEx 4+2 6 Czech
PSP selection 354-0325/02 NRML Navrhování robotiz. montážních linek 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 714-0386/01 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 354-0319/01 VB I Visual Basic I 3 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 354-0304/01 Ročpr Years Project 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 354-0329/01 Bak.P Bachelor Project 3 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 452-0352/01 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0309/02 EXM Experimental and Diagnostics Methods in Robotics 3 CrEx 3+3 4 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 354-0328/01 ÚPML Údržba a provoz montážních linek 3 GC 2+2 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinný předmět: Průmyslové roboty a manipulátory
Povinně volitelné předměty:*) Technologie robotizovaných montážních systémů
Navrhování robotizovaných montážních linek
*) Student si volí jeden předmět