Studijní plán – FS / B2341 / 2301R023 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301R023 – Technická diagnostika, opravy a udržování
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0371/01 AG3DT Analytická geometrie s 3D tiskárnou 2 ZaZk 16 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0701/03 EaM Elektrotechnika a měření (FS Bc) 2 ZaZk 18 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0903/02 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0703/02 Ša/III Jazyk španělský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 337-0701/01 METT Mechanika tuhých těles 2 ZaZk 18 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0351/01 Základy fyziky 2 Za 18 h/s+2 h/s 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0701/01 Hydromechanika 2 ZaZk 16 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 712-0104/02 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0904/02 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0304/02 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0504/02 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0704/02 Ša/IV Jazyk španělský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 339-0701/01 Pružnost a pevnost 2 ZaZk 20 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0701/01 TECHN Technologie 2 ZaZk 18 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0701/01 TER Termomechanika 2 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0702/01 Části strojů 3 ZaZk 20 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 344-0703/01 ORU Organizace a řízení údržby 3 ZaZk 20 h/s+5 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 344-0704/01 TaT Tribologie a tribotechnika 3 ZaZk 20 h/s+5 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 344-0702/01 VPvO Využití počítačů v oboru 3 Za 0+10 h/s 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0701/02 AutTe Automatizační technika 3 ZaZk 18 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 712-0109/01 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0909/01 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0309/01 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0509/01 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0709/01 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 344-0707/01 MPTS Metody posuzování technického stavu strojních zařízení 3 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 344-0708/01 TDaP Technická diagnostika a její prostředky 3 ZaZk 25 h/s+5 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 344-0710/01 VTUO Výpočetní technika v údržbě a opravárenství 3 ZaZk 5 h/s+10 h/s 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0711/01 DPM Diagnostická provozní měření 4 KlZap 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 344-0705/01 PvUO Projektování v údržbě a opravárenství 4 ZaZk 20 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 344-0709/01 RP Ročníkový projekt 4 KlZap 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 344-0706/01 SaZSZ Spolehlivost a životnost strojních zařízení 4 ZaZk 20 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 344-0713/01 TMP Technologie montážních prací 4 ZaZk 10 h/s+0 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0700/01 DP Diplomová práce 4 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 361-0709/01 Ekologické normy a legislativa 4 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 344-0712/01 RSSND Renovace strojních součástí a náhradních dílů 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 344-0714/01 ZP Závěrečný projekt 4 KlZap 0+18 h/s 7 čeština