Study plan – FS / B2341 / 2301R023 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2003/2004Study programmeB2341 - Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301R023 - Technical Diagnostics, Service and Management
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Technická diagnostika,opravy a udržová (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0371/01 AG3DT Analytic geometry with 3D print 2 CrEx 16 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0701/03 EaM Electrical Engineering and Measurement 2 CrEx 18 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 516-0351/01 Introduction of Physics 2 Cr 18 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 337-0701/01 METT Mechanics of Solid Bodies 2 CrEx 18 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 338-0701/01 Hydromechanics 2 CrEx 16 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 339-0701/01 Mechanics of Materials 2 CrEx 20 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 361-0701/01 TER Thermomechanics 2 CrEx 14 H/S+6 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0702/01 VPvO Computer Utilisation in the Branch Concerned 3 Cr 0+10 H/S 2 Czech
PSP selection 347-0702/01 Machines Parts 3 CrEx 20 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0703/01 ORU Maintenance Organisation and Management 3 CrEx 20 H/S+5 H/S 7 Czech
PSP selection 344-0704/01 TaT Tribology and Tribotechnics 3 CrEx 20 H/S+5 H/S 7 Czech
PSP selection 344-0710/01 VTUO Computer Techniques in Maintenance and Repair 3 CrEx 5 H/S+10 H/S 3 Czech
PSP selection 352-0701/02 AutTe Control Instrumentation 3 CrEx 18 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 344-0707/01 MPTS Methods for Assessing the Technical Conditions of Machinery 3 CrEx 10 H/S+5 H/S 6 Czech
PSP selection 344-0708/01 TDaP Technical Diagnostics and Diagnostic Aids 3 CrEx 25 H/S+5 H/S 7 Czech
PSP selection 344-0709/01 RP Class Annual Project 4 GC 0+14 H/S 3 Czech
PSP selection 344-0705/01 PvUO Design in Maintenance and Repair 4 CrEx 20 H/S+5 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0711/01 DPM Diagnostic Operational Measurement 4 GC 9 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0706/01 SaZSZ Machinery Reliability and Life 4 CrEx 20 H/S+5 H/S 5 Czech
PSP selection 344-0713/01 TMP Technologies for Assembly Operations 4 CrEx 10 H/S+0 2 Czech
PSP selection 344-0700/01 DP Diploma Thesis 4 Cr 0+9 W/S 6 Czech
PSP selection 361-0709/01 Ecological Norms and Legislation 4 CrEx 0+8 H/S 3 Czech
PSP selection 344-0714/01 ZP Final Project 4 GC 0+18 H/S 7 Czech
PSP selection 344-0712/01 RSSND Renovation of Machine Parts and Spare Parts 4 CrEx 20 H/S+0 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Technická diagnostika a její prostředky
Renovace stroj. součástí a ND
Metodika posuzování technického stavu strojních zařízení