Studijní plán – FS / B2341 / 2301R023 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301R023 – Technická diagnostika, opravy a udržování
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0701/01 P Praxe 1 Za 0+3 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0701/01 Hydromechanika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0701/02 METT Mechanika tuhých těles 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0701/01 Pružnost a pevnost 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0701/01 TECHN Technologie 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0714/01 Termomechanika 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 344-0702/01 VPvO Využití počítačů v oboru 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0081/01 Cizí jazyk 2 Za 0+2 1 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0081/01 Cizí jazyk 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 352-0701/01 AutTe Automatizační technika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0702/01 Části strojů 2 ZaZk 4+3 5 čeština
Výběr v OSP 344-0703/01 ORU Organizace a řízení údržby 2 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 344-0704/01 TaT Tribologie a tribotechnika 2 ZaZk 3+2 7 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0081/04 Cizí jazyk 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 344-0707/01 MPTS Metody posuzování technického stavu strojních zařízení 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 344-0705/01 PvUO Projektování v údržbě a opravárenství 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 344-0709/01 RP Ročníkový projekt 3 KlZap 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 344-0706/01 SaZSZ Spolehlivost a životnost strojních zařízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 344-0708/01 TDaP Technická diagnostika a její prostředky 3 ZaZk 3+2 7 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0711/01 DPM Diagnostická provozní měření 3 KlZap 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 344-0700/01 DP Diplomová práce 3 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 361-0709/01 Ekologické normy a legislativa 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 344-0712/01 RSSND Renovace strojních součástí a náhradních dílů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 344-0713/01 TMP Technologie montážních prací 3 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 344-0710/01 VTUO Výpočetní technika v údržbě a opravárenství 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 344-0714/01 ZP Závěrečný projekt 3 KlZap 0+10 7 čeština