Studijní plán – FS / B2341 / 2301R023 / 70 / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301R023 – Technická diagnostika, opravy a udržování
Typ studiabakalářskéSpecializace70 – Technická diagnostika, opravy a udržování
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0371/01 AG3DT Analytická geometrie s 3D tiskárnou 2 ZaZk 16 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0701/03 EaM Elektrotechnika a měření (FS Bc) 2 ZaZk 18 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0106/03 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0902/03 Fa/II Jazyk francouzský a/II 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0302/03 Na/II Jazyk německý a/II 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0502/03 Ra/II Jazyk ruský a/II 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0706/03 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 337-0701/01 METT Mechanika tuhých těles 2 ZaZk 18 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0351/01 Základy fyziky 2 Za 18 h/s+2 h/s 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 338-0701/01 Hydromechanika 2 ZaZk 16 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0903/03 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0303/03 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0503/03 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 338-0301/02 MeTek Mechanika tekutin 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 340-0303/01 ORU Organizace a řízení údržby 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 339-0701/01 Pružnost a pevnost 2 ZaZk 20 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 361-0301/01 Termo Termomechanika 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 361-0701/01 TER Termomechanika 2 ZaZk 14 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 340-0304/01 TT1 Tribologie a tribotechnika I 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 347-0303/01 ZK1 Základy konstruování I 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0702/01 Části strojů 3 ZaZk 20 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 452-0351/02 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0904/04 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0304/05 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0504/04 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 714-0386/02 NM Numerická matematika 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 344-0703/01 ORU Organizace a řízení údržby 3 ZaZk 20 h/s+5 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 340-0308/01 PUO Projektování v údržbě a opravárenství 3 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 340-0305/01 RP Ročníkový projekt 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 340-0306/01 TDS1 Technická diagnostika a spolehlivost I 3 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 344-0704/01 TaT Tribologie a tribotechnika 3 ZaZk 20 h/s+5 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 340-0307/01 VSPS Výrobní stroje v průmyslu a stavebnictví 3 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 344-0702/01 VPvO Využití počítačů v oboru 3 Za 0+10 h/s 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0701/02 AutTe Automatizační technika 3 ZaZk 18 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0311/01 DPM Diagnostická provozní měření 3 KlZap 0+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0352/02 E II Elektrotechnika II 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 516-0313/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 344-0707/01 MPTS Metody posuzování technického stavu strojních zařízení 3 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 344-0708/01 TDaP Technická diagnostika a její prostředky 3 ZaZk 25 h/s+5 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 340-0310/01 TDS2 Technická diagnostika a spolehlivost II 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 344-0710/01 VTUO Výpočetní technika v údržbě a opravárenství 3 ZaZk 5 h/s+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0309/01 ZP Závěrečná práce 3 KlZap 0 h/s+24 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0315/01 DS Diagnostické systémy 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0318/01 ISRU Informační systémy k řízení údržby 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0314/01 LU Logistika a údržba 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0316/01 MMS Maziva a mazací systémy 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0312/01 ND Nedestruktivní diagnostika 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0313/01 RT Renovační technologie 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0317/01 TMP Technologie montážních prací 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0711/01 DPM Diagnostická provozní měření 4 KlZap 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 344-0705/01 PvUO Projektování v údržbě a opravárenství 4 ZaZk 20 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 344-0709/01 RP Ročníkový projekt 4 KlZap 0+14 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 344-0706/01 SaZSZ Spolehlivost a životnost strojních zařízení 4 ZaZk 20 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 344-0713/01 TMP Technologie montážních prací 4 ZaZk 10 h/s+0 2 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0700/01 DP Diplomová práce 4 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 361-0709/01 Ekologické normy a legislativa 4 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 344-0712/01 RSSND Renovace strojních součástí a náhradních dílů 4 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 344-0714/01 ZP Závěrečný projekt 4 KlZap 0+18 h/s 7 čeština