Studijní plán – FS / B2341 / 2301R023 / 70 / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programB2341 - Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301R023 - Technická diagnostika, opravy a udržování
Typ studiabakalářskéSpecializace70 - Technická diagnostika, opravy a udržování
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0303/01 ORU Organizace a řízení údržby 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 340-0304/01 TT1 Tribologie a tribotechnika I 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 347-0303/01 ZK1 Základy konstruování I 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 361-0301/01 Termo Termomechanika 2 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0370/02 MM Manažerská matematika 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/03 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0303/03 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0307/03 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0507/03 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0907/03 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+8 h/s 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0305/01 RP Ročníkový projekt 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 340-0306/01 TDS1 Technická diagnostika a spolehlivost I 3 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 340-0307/01 VSPS Výrobní stroje v průmyslu a stavebnictví 3 ZaZk 16 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 340-0308/01 PUO Projektování v údržbě a opravárenství 3 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 452-0351/02 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0386/02 NM Numerická matematika 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/05 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0304/05 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0308/04 Nb/IV Jazyk německý b/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0508/04 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština
Výběr v OSP 712-0908/04 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 3 Za 0+8 h/s 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 337-0317/01 DIAGM Diagnostická a provozní měření 3 KlZap 0+20 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 337-0318/01 TDSII Technická diagnostika a spolehlivost II 3 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0342/01 KC2 Bakalářský projekt 3 KlZap 0+24 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0352/02 E II Elektrotechnika II 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 516-0313/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0312/01 ND Nedestruktivní diagnostika 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0313/01 RT Renovační technologie 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0314/01 LU Logistika a údržba 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0315/01 DS Diagnostické systémy 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0316/01 MMS Maziva a mazací systémy 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0317/01 TMP Technologie montážních prací 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0318/01 ISRU Informační systémy k řízení údržby 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 3 čeština