Studijní plán – FS / B2341 / 2302R007 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302R007 – Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Hydraul. a pneum. stroje, nový (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0304/01 DMZ Dopravní a manipulační zařízení 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 347-0313/01 KSČTS Kostrukce strojních částí tekutinových systémů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 338-0307/03 DopKa Doprava kapalin 3 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 338-0319/01 VlaTe Vlastnosti tekutin 3 ZaZk 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 338-0310/01 MazTe Mazací technika 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 340-0313/01 RT Renovační technologie 3 ZaZk 2+2 3 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinný předmět: Tekutinové mechanismy
2.povinně volitelné předměty:*) Provoz a údržba tekutinových mechanismů
Technická diagnostika a spolehlivost
tekutinových mechanismů
Hydraulická a pneumatická zařízení strojů
*) Student si volí jeden předmět.

P - Hydraul. a pneum. stroje, nový (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0368/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 338-0302/01 TMech Tekutinové mechanismy 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0301/01 Termo Termomechanika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 452-0351/01 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0303/01 HZS Hydraulická zařízení strojů 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0386/01 NM Numerická matematika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 338-0304/01 PZS Pneumatická zařízení strojů 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 338-0305/01 PaÚTM Provoz a údržba tekutinových mechanismů 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 338-0312/01 RočPr Ročníkový projekt 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 338-0306/01 VPvO Využití počítačů v oboru 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 338-0320/01 BcP Bakalářský projekt 3 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 452-0352/01 E II Elektrotechnika II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0313/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 338-0309/01 MaZTM Měření a zkoušení tekutinových mechanizmů 3 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 361-0351/01 OZP Ochrana životního prostředí 3 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 338-0308/01 TDHM Technická diagnostika hydraulických mechanizmů 3 ZaZk 2+2 5 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinný předmět: Tekutinové mechanismy
2.povinně volitelné předměty:*) Provoz a údržba tekutinových mechanismů
Technická diagnostika a spolehlivost
tekutinových mechanismů
Hydraulická a pneumatická zařízení strojů
*) Student si volí jeden předmět.

P - Cizí jazyk, 3. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0908/03 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0308/04 Nb/IV Jazyk německý b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0508/04 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština

P - Cizí jazyk pro 4. sem., (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0907/03 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0307/03 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0507/03 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština