Study plan – FS / B2341 / 2302R010 / 10 / B / K / Ostrava / cs

Academic year2004/2005Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302R010 – Design of Machines and Equipment
Type of studyBachelorSpecialization10 – Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Stroje pro těžbu a zprac.užit.surovin (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 340-0323/01 ZTP Basics of Technological Processes 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 340-0326/01 PPKP Computer-Aided Design Activities I 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 338-0316/02 TMS Fluid Mechanisms of Machines 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 340-0324/01 TZS2 Mining and Treatment Machines II 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 340-0325/01 TZS3 Mining and Treatment Machines III 3 CrEx 8 H/S+4 H/S 3 Czech

Ve třetím ročníku si student volí dva povinně volitelné předměty.

Předměty státní závěrečné zkoušky: Těžební a zpracovatelské stroje
Technická diagnostika a spolehlivost

P - Stroje pro těžbu a zprac.užit.surovin (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 347-0303/01 ZK1 Bases of Design I 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 18 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 714-0368/02 MIII Mathematics III 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 339-0303/02 PaP2 Mechanics of Materials 2 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 340-0319/01 TT Tribology and Tribotechnics 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0305/01 RP Class Annual Project 3 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 452-0351/02 E I Electrical Engineering I 3 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0305/01 ČaMS2 Machine Parts and Mechanisms II 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 340-0320/01 TZS1 Mining and Treatment Machines I 3 CrEx 16 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 714-0386/02 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 342-0304/01 DMZ Transport and Handling Equipment 3 CrEx 16 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 340-0322/01 KC Design Training 3 GC 0+16 H/S 4 English
PSP selection 452-0352/02 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 340-0309/01 ZP Final Project 3 GC 0 H/S+24 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 340-0321/01 TD Technical Diagnostics 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech

Ve třetím ročníku si student volí dva povinně volitelné předměty.

Předměty státní závěrečné zkoušky: Těžební a zpracovatelské stroje
Technická diagnostika a spolehlivost

P - Cizí jazyk pro FS, 3. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0904/04 Fa/IV French Language a/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0304/05 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0504/04 Ra/IV Russian Language a/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech

P - Cizí jazyk pro FS, 2. roč.,4.sem. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0903/03 Fa/III French Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0303/03 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0503/03 Ra/III Russian Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech