Studijní plán – FS / B2341 / 2302R010 / 20 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302R010 – Konstrukce strojů a zařízení
Typ studiabakalářskéSpecializace20 – Výrobní stroje a zařízení
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Výrobní stroje a zařízení, nový (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
338-0316/01 TMS Tekutinové mechanismy strojů 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 340-0326/01 PPKP Počítačová podpora konstrukčních prací I 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 340-0329/01 SUDS Stroje pro úpravu druhotných surovin 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 340-0328/01 SZO Stroje pro zpracování odpadu 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 340-0330/01 VS II Výrobní stroje II 3 ZaZk 2+2 4 čeština

Student si volí dva povinně volitelné předměty ve střetím ročníku.

Předměty státní závěrečné zkoušky: Výrobní stroje
Technická diagnostika a spolehlivost

P - Výrobní stroje a zařízení, nový (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0368/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0303/01 PaP2 Pružnost a pevnost 2 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0301/01 Termo Termomechanika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 340-0319/01 TT Tribologie a tribotechnika 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0303/01 ZK1 Základy konstruování I 2 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 347-0305/01 ČaMS2 Části a mechanismy strojů II 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 342-0304/01 DMZ Dopravní a manipulační zařízení 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0351/01 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0386/01 NM Numerická matematika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 340-0305/01 RP Ročníkový projekt 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 340-0327/01 VS I Výrobní stroje I 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0352/01 E II Elektrotechnika II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0313/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 340-0322/01 KC Konstrukční cvičení 3 KlZap 0+4 4 angličtina
Výběr v OSP 340-0321/01 TD Technická diagnostika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0309/01 ZP Závěrečná práce 3 KlZap 0+4 4 čeština

Student si volí dva povinně volitelné předměty ve střetím ročníku.

Předměty státní závěrečné zkoušky: Výrobní stroje
Technická diagnostika a spolehlivost

P - Cizí jazyk, 3. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0904/04 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0308/04 Nb/IV Jazyk německý b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0508/04 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština

P - Cizí jazyk pro 4. sem., (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0903/03 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0307/03 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0507/03 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština