Study plan – FS / B2341 / 2302R010 / 20 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2007/2008Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302R010 – Design of Machines and Equipment
Type of studyBachelorSpecialization20 – Production Machines and Equipment
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Výrobní stroje a zařízení (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
338-0316/01 TMS Fluid Mechanisms of Machines 3 CrEx 2+2 3 Czech
PSP selection 340-0326/01 PPKP Computer-Aided Design Activities I 3 CrEx 2+2 3 Czech
PSP selection 340-0329/01 SUDS Machines for Secondary Raw Material Treatment 3 CrEx 2+2 3 Czech
PSP selection 340-0328/01 SZO Machines for Waste Treatment 3 CrEx 2+2 3 Czech

Student si volí dva povinně volitelné předměty ve střetím ročníku.

Předměty státní závěrečné zkoušky: Výrobní stroje
Technická diagnostika a spolehlivost

P - Výrobní stroje a zařízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 347-0303/01 ZK1 Bases of Design I 2 CrEx 1+3 4 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 714-0370/01 MM Managerial Mathematics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 339-0303/03 PaP2 Mechanics of Materials 2 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 340-0319/01 TT Tribology and Tribotechnics 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0305/01 RP Class Annual Project 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 452-0351/01 E I Electrical Engineering I 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0305/01 ČaMS2 Machine Parts and Mechanisms II 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 714-0386/01 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 340-0327/01 VS I Production Machines I 3 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 342-0304/01 DMZ Transport and Handling Equipment 3 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 340-0342/01 BP Bachelor Project 3 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 340-0322/01 KC Design Training 3 GC 0+4 4 English
PSP selection 452-0352/01 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 340-0321/01 TD Technical Diagnostics 3 CrEx 2+2 4 Czech

Student si volí dva povinně volitelné předměty ve střetím ročníku.

Předměty státní závěrečné zkoušky: Výrobní stroje
Technická diagnostika a spolehlivost

P - Cizí jazyk, 3. ročník (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0908/04 Fb/IV French Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0308/04 Nb/IV German Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0508/04 Rb/IV Russian Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech

P - Cizí jazyk pro 4. sem., (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0907/03 Fb/III French Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0307/03 Nb/III German Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0507/03 Rb/III Russian language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech