Study plan – FS / B2341 / 2303R002 / - / B / K / Ostrava / cs

Academic year2002/2003Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303R002 – Mechanical Engineering Technology
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Strojírenská technologie (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0718/01 CVS Certification of Products and Systems 4 CrEx 14 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0706/01 KTVN Design of Forming Tools 4 CrEx 15 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0706/01 NC Machine Tools Programming 4 CrEx 15 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0705/01 Tools and Fixtures 4 CrEx 15 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0709/01 PPT Computer Aided Metal Forming 4 CrEx 4 H/S+12 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0710/01 PPSvB Computer Aided Welding 4 CrEx 4 H/S+12 H/S 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-7:
1. povinné předměty:*) Stroj. materiály a povrch. úpravy
Strojírenské tváření
Proj. výr. procesů a systémů
Svařování
Obrábění
2. povinně volitelný předmět:*)
*)Student volí jeden předmět z povinných předmětů a dále volí jeden předmět z
povinně volitelných předmětů 4. ročníku dle zaměření DP

P - Strojírenská technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0371/01 AG3DT Analytic geometry with 3D print 2 CrEx 16 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0701/03 EaM Electrical Engineering and Measurement 2 CrEx 18 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 516-0351/01 Introduction of Physics 2 Cr 18 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 337-0701/01 METT Mechanics of Solid Bodies 2 CrEx 18 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 338-0702/01 Fluid Mechanics 2 CrEx 18 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 347-0703/01 CS Machines Parts 2 GC 5 H/S+15 H/S 5 Czech
PSP selection 339-0701/01 Mechanics of Materials 2 CrEx 20 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 632-0701/01 S Metalcasting 2 CrEx 15 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0702/01 Guide to Machining 3 CrEx 18 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0702/01 ÚTV Introduction to Forming 3 CrEx 18 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0703/01 ŚVSVA Introduction to Welding 3 CrEx 18 H/S+3 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0704/01 PUSM Mechanical Engineering Materials and Surface Treatment 3 CrEx 20 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0717/01 EaMB Economics and Management 3 GC 16 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0703/01 w Machining 3 CrEx 20 H/S+3 H/S 7 Czech
PSP selection 345-0705/01 STB Metal Forming 3 CrEx 20 H/S+3 H/S 7 Czech
PSP selection 346-0704/01 Technology of Automated Manufacturing 3 CrEx 18 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0719/01 PVPSB Designing of Production Processes and Systems 4 CrEx 20 H/S+3 H/S 6 Czech
PSP selection 345-0707/01 SVA×B Welding 4 CrEx 20 H/S+3 H/S 7 Czech
PSP selection 345-0700/01 DP Diploma Thesis 4 Cr 0+9 W/S 6 Czech
PSP selection 345-0708/01 ZP Final Project 4 GC 0+18 H/S 7 Czech
PSP selection 346-0707/01 Metrology and Quality Control Management 4 CrEx 15 H/S+2 H/S 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky oboru 23-07-7:
1. povinné předměty:*) Stroj. materiály a povrch. úpravy
Strojírenské tváření
Proj. výr. procesů a systémů
Svařování
Obrábění
2. povinně volitelný předmět:*)
*)Student volí jeden předmět z povinných předmětů a dále volí jeden předmět z
povinně volitelných předmětů 4. ročníku dle zaměření DP

P - Cizí jazyk pro FS, 4. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0109/01 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0909/01 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0309/01 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0509/01 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0709/01 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 2 Czech

P - Cizí jazyk pro FS, 3. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0904/02 Fa/IV French Language a/IV 3 CrEx 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0304/02 Na/IV German Language a/IV 3 CrEx 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0504/02 Ra/IV Russian Language a/IV 3 CrEx 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0704/02 Ša/IV Spanish Language a/IV 3 CrEx 0+8 H/S 1 Czech
PSP selection 712-0109/01 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0909/01 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0309/01 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0509/01 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 2 Czech
PSP selection 712-0709/01 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 2 Czech