Studijní plán – FS / B2341 / 2303R002 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303R002 – Strojírenská technologie
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0703/01 CS Části strojů 2 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 712-0106/02 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0906/02 Fb/II Jazyk francouzský b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0306/02 Nb/II Jazyk německý b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0506/02 Rb/II Jazyk ruský b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0706/02 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 338-0702/01 Mechanika médií 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 337-0701/02 METT Mechanika tuhých těles 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 339-0701/01 Pružnost a pevnost 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 346-0702/02 Úvod do obrábění 2 ZaZk 3+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/02 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0307/02 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0507/02 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0707/02 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 346-0703/02 w Obrábění 2 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 632-0701/03 S Slévárenství 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0704/01 PUSM Strojírenské materiály a povrch. úpravy 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 345-0703/01 ŚVSVA Úvod do svařování 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0702/01 ÚTV Úvod do tváření 2 ZaZk 3+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0717/01 EaMB Ekonomika a management 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0908/02 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0308/02 Nb/IV Jazyk německý b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0508/02 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0708/02 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 ZaZk 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 345-0719/01 PVPSB Projektování výrobních procesů a systémů 3 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 345-0705/01 STB Strojírenské tváření 3 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 346-0704/02 Technologie automatizovaných výrob 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0706/01 KTVN Konstrukce tvářecích nástrojů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0705/02 Nástroje a přípravky 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0706/02 Programování NC strojů 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0700/01 DP Diplomová práce 3 Za 0+9 t 6 čeština
Výběr v OSP 712-0109/01 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0909/01 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0309/01 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0509/01 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-0709/01 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 2 čeština
Výběr v OSP 346-0707/02 Metrologie a řízení jakosti 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0707/01 SVA×B Svařování 3 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 345-0708/01 ZP Závěrečný projekt 3 KlZap 0+10 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0718/01 CVS Certifikace výrobků a systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0710/01 PPSvB Počítačová podpora svařování 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0709/01 PPT Počítačová podpora tváření 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0728/01 Technologie ochrany životního prostředí 3 ZaZk 2+2 5 čeština