Study plan – FS / B2341 / 2303R002 / 70 / B / K / Šumperk / cs

Academic year2005/2006Study programmeB2341 – Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303R002 – Mechanical Engineering Technology
Type of studyBachelorSpecialization70 – Mechanical Engineering Technology
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreŠumperk
Sort according tosemester
P - Strojírenská technologie, nový (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0302/04 Nást Cutting Tools 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 18 H/S+6 H/S 6 Czech
PSP selection 346-0313/02 OBR Machining 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 714-0368/02 MIII Mathematics III 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0305/02 Sv Welding 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0326/02 RP Annual Project I 3 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 452-0351/02 E I Electrical Engineering I 3 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0311/02 RPII Grade Project II 3 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 345-0308/02 Tv Metal Forming 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 714-0386/02 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0307/02 OaŘ Organization and Management 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 345-0306/02 Surface Treatment 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0309/02 ZPr Basics of designing 3 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 452-0352/02 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0303/02 SM Engineering Metrology 3 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 346-0312/02 ZPII Final Thesis II 3 GC 0+24 H/S 4 Czech
PSP selection 345-0327/02 ZP Final Work 3 GC 0+24 H/S 4 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+8 H/S 2 Czech

Studenti oboru si zapisují: povinné předměty oboru
povinně volitelné předměty alternativně
buď pro oblast Obrábění a montáže
nebo Mechanická technologie
v 5. semestru 1 předmět
v 6. semestru 2 předměty
volitelný předmět v 5.semestru do plného počtu CP
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Strojírenské materiály, Povrchové úpravy, Svařování, Tváření, Nástroje,
Strojírenská metrologie, Základy projektování, Organizace a řízení, Obrábění.

Student si volí dva z povinných předmětů, jeden z nich podle tématu závěrečné
práce.

PV - Mechanická technologie, PV předm. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0314/02 KTvN Design of Forming Tools 3 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 345-0315/02 LŘJSv Legislature and Management of Welding 3 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 345-0316/02 LŘJPÚ Legislature and Quality Controlling in Surface Treatment 3 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 345-0317/02 PPTv Computer Aided Metal Forming 3 GC 4 H/S+12 H/S 3 Czech
PSP selection 345-0318/02 PPSv Computer Aided Welding 3 GC 4 H/S+12 H/S 3 Czech
PSP selection 345-0320/02 DMPS Design of Materials and Surface of Parts 3 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 345-0319/02 SvS The Welding Machines 3 GC 9 H/S+0 H/S 3 Czech

PV - Obrábění a montáž, PV v oboru (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0304/02 CAM CAM Systems in Machining 3 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 346-0314/02 OS Machine Tools 3 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 346-0305/02 POS Programming of Machine Tools 3 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 346-0306/02 TAV Technology of Automated Manufacturing 3 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech

P - Cizí jazyk pro FS, 3. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0104/05 Aa/IV English Language a/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0908/04 Fb/IV French Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0304/05 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0308/04 Nb/IV German Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0508/04 Rb/IV Russian Language b/IV 3 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 H/S 6 Czech

P - Cizí jazyk pro FS, 2. roč.,4.sem. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0103/03 Aa/III English Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0907/03 Fb/III French Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0303/03 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0307/03 Nb/III German Language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech
PSP selection 712-0507/03 Rb/III Russian language b/III 2 Cr 0+8 H/S 0 Czech