Study plan – FS / B2341 / 2303R002 / 70 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2003/2004Study programmeB2341 - Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303R002 - Mechanical Engineering Technology
Type of studyBachelorSpecialization70 - Mechanical Engineering Technology
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Cizí jazyk pro FS, 2. roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0106/03 Ab/II English Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0902/03 Fa/II French Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0302/03 Na/II German Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0502/03 Ra/II Russian Language a/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0706/03 Šb/II Spanish Language b/II 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0903/03 Fa/III French Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0303/03 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0503/03 Ra/III Russian Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech

PV - Obrábění a montáž, PV předm. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0304/01 CAM CAM Systems in Machining 3 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 346-0305/01 POS Programming of Machine Tools 3 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 346-0306/01 TAV Technology of Automated Manufacturing 3 GC 2+2 3 Czech

PV - Mechanická technologie, PV předm. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0314/01 KTvN Design of Forming Tools 3 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 345-0315/01 LŘJSv Legislature and Management of Welding 3 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 345-0316/01 LŘJPÚ Legislature and Quality Controlling in Surface Treatment 3 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 345-0317/01 PPTv Computer Aided Metal Forming 3 GC 1+3 3 Czech
PSP selection 345-0318/01 PPSv Computer Aided Welding 3 GC 1+3 3 Czech
PSP selection 345-0320/01 DMPS Design of Materials and Surface of Parts 3 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 345-0319/01 SvS The Welding Machines 3 GC 1+2 3 Czech

P - Strojírenská technologie, nový (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0307/01 TM Assembling Technology 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0302/01 Nást Cutting Tools 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0301/01 MeTek Fluid Mechanics 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0305/01 Sv Welding 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0326/01 RP Annual Project I 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 452-0351/01 E I Electrical Engineering I 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0311/01 RPII Grade Project II 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 345-0308/01 Tv Metal Forming 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 714-0386/01 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0307/01 OaŘ Organization and Management 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0306/01 Surface Treatment 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0309/01 ZPr Basics of designing 3 GC 1+2 4 Czech
PSP selection 452-0352/01 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0303/01 SM Engineering Metrology 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0312/01 ZPII Final Thesis II 3 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 345-0327/01 ZP Final Work 3 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+2 2 Czech

Studenti oboru si zapisují: povinné předměty oboru
povinně volitelné předměty alternativně buď pro
oblast Obrábění a montáž
nebo Mechanická technologie
v 5.(Z) semestru 1 předmět
v 6.(L) semestru 2 předměty
volitelný předmět v 5.semestru do plného počtu CP

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Strojírenské materiály, Povrchové úpravy, Svařování, Tváření,
Nástroje, Strojírenská metrologie, Základy projektování,
Organizace a řízení.
Student si volí dva z povinných předmětů, jeden z nich podle tématu závěrečné
práce.

P - Cizí jazyk, 3. ročník (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0904/04 Fa/IV French Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0304/05 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0504/04 Ra/IV Russian Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech