Studijní plán – FS / B2341 / 2303R002 / 70 / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303R002 – Strojírenská technologie
Typ studiabakalářskéSpecializace70 – Strojírenská technologie
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Obrábění a montáž, PV předm. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0304/01 CAM CAD/CAM systémy v obrábění 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 346-0314/01 OS Obráběcí stroje 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 346-0305/01 POS Programování obráběcích strojů 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 346-0306/01 TAV Technologie automatizovaných výrob 3 KlZap 2+2 3 čeština

PV - Mechanická technologie, PV předm. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0314/01 KTvN Konstrukce tvářecích nástrojů 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 345-0315/01 LŘJSv Legislativa a řízení jakosti ve svařování 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 345-0316/01 LŘJPÚ Legislativa a řízení jakosti v povrchových úpravách 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 345-0320/01 DMPS Design materálů a povrchu součástí 3 KlZap 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 345-0318/01 PPSv Počítačová podpora ve svařování 3 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 345-0317/01 PPTv Počítačová podpora ve tváření 3 KlZap 1+3 3 čeština
Výběr v OSP 345-0319/01 SvS Svařovací stroje 3 KlZap 1+2 3 čeština

P - Strojírenská technologie, nový (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0304/01 ČSII Části a mechanismy strojů 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 714-0368/01 MIII Matematika III 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 346-0302/03 Nást Nástroje 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0313/01 OBR Obrábění 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0305/01 Sv Svařování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0301/01 Termo Termomechanika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 452-0351/01 E I Elektrotechnika I 3 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0386/01 NM Numerická matematika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0307/01 OaŘ Organizace a řízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0306/01 Povrchové úpravy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0326/01 RP Ročníkový projekt I 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0311/01 RPII Ročníkový projekt II 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0308/01 Tv Tváření 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 452-0352/01 E II Elektrotechnika II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0313/01 FM Fyzikální měření 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0303/01 SM Strojírenská metrologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0309/01 ZPr Základy projektování 3 KlZap 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0327/01 ZP Závěrečná práce 3 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 346-0312/01 ZPII Závěrečná práce II 3 KlZap 0+4 4 čeština

Studenti oboru si zapisují: povinné předměty oboru
povinně volitelné předměty alternativně buď pro
oblast Obrábění a montáž
nebo Mechanická technologie
v 5.(Z) semestru 1 předmět
v 6.(L) semestru 2 předměty
volitelný předmět v 5.semestru do plného počtu CP

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Strojírenské materiály, Povrchové úpravy, Svařování, Tváření,
Nástroje, Strojírenská metrologie, Základy projektování,
Organizace a řízení, Obrábění.
Student si volí dva z povinných předmětů, jeden z nich podle tématu závěrečné
práce.

P - Cizí jazyk, 3. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/04 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0904/04 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0304/05 Na/IV Jazyk německý a/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0508/04 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0708/04 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0109/03 A-FS, ZK Jazyk anglický, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0909/03 F-FS, ZK Jazyk francouzský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0309/03 N-FS, ZK Jazyk německý, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0509/02 R-FS, ZK Jazyk ruský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština
Výběr v OSP 712-0709/02 Š-FS, ZK Jazyk španělský, zkouška - FS 3 ZaZk 0+0 6 čeština

P - Cizí jazyk pro 4. sem., (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0903/03 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0303/03 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0503/03 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština