Study plan – FS / B2341 / 2303R002 / 71 / B / P / Ostrava / cs

Academic year2004/2005Study programmeB2341 - Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303R002 - Mechanical Engineering Technology
Type of studyBachelorSpecialization71 - Technological Management
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Technologický management,nov. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0311/01 EM Economics and Management 3 CrEx 2+2 3 Czech
PSP selection 345-0310/01 ZMk Principles of Marketing 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 345-0312/01 Principles of Accounting 3 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 345-0313/01 CV Products Certification 3 GC 2+2 3 Czech

Studenti zaměření si zapisují: povinné předměty oboru strojírenská technolo-
gie
povinně volitelné předměty zaměřenítak, že si
v 5. semestru volí 1 PV předmět
v 6. semestru volí 2 PV předměty
volitelný předmět v 5.semestru do plného počtu CP

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Strojírenské materiály, Povrchové úpravy, Svařování,
Tváření, Nástroje, Strojírenská metrologie, Základy
projektování, Obrábění.
Student si volí jeden z povinných předmětů a jeden z předmětů:
Základy marketingu, Ekonomika a management, Certifikace
výrobků, Organizace a řízení
podle tématu závěrečné práce.

P - Technologický management,nov. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0302/03 Nást Cutting Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0304/01 ČSII Machines Parts and Mechanisms 2 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 346-0313/01 OBR Machining 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0368/01 MIII Mathematics III 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 361-0301/01 Termo Thermomechanics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0305/01 Sv Welding 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0326/01 RP Annual Project I 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 452-0351/01 E I Electrical Engineering I 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0308/01 Tv Metal Forming 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 714-0386/01 NM Numerical Mathematics 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0307/01 OaŘ Organization and Management 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0306/01 Surface Treatment 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0309/01 ZPr Basics of designing 3 GC 1+2 4 Czech
PSP selection 452-0352/01 E II Electrical Engineering II 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0303/01 SM Engineering Metrology 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0327/01 ZP Final Work 3 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 516-0313/01 FM Physical Measurements 3 GC 0+2 2 Czech

Studenti zaměření si zapisují: povinné předměty oboru strojírenská technolo-
gie
povinně volitelné předměty zaměřenítak, že si
v 5. semestru volí 1 PV předmět
v 6. semestru volí 2 PV předměty
volitelný předmět v 5.semestru do plného počtu CP

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Strojírenské materiály, Povrchové úpravy, Svařování,
Tváření, Nástroje, Strojírenská metrologie, Základy
projektování, Obrábění.
Student si volí jeden z povinných předmětů a jeden z předmětů:
Základy marketingu, Ekonomika a management, Certifikace
výrobků, Organizace a řízení
podle tématu závěrečné práce.

P - Cizí jazyk, 3. ročník (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0108/04 Ab/IV English Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0904/04 Fa/IV French Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0304/05 Na/IV German Language a/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0508/04 Rb/IV Russian Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0708/04 Šb/IV Spanish Language b/IV 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0109/03 A-FS, ZK English Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0909/03 F-FS, ZK French Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0309/03 N-FS, ZK German Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0509/02 R-FS, ZK Russian Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech
PSP selection 712-0709/02 Š-FS, ZK Spanish Language, Examination - FS 3 CrEx 0+0 6 Czech

P - Cizí jazyk pro 4. sem., (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0107/03 Ab/III English Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0903/03 Fa/III French Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0303/03 Na/III German Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0503/03 Ra/III Russian Language a/III 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-0707/03 Šb/III Spanish Language b/III 2 Cr 0+2 0 Czech