Studijní plán – FS / B2341 / 2341R888 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programB2341 – Strojírenství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2341R888 – Strojírenství / nepovinné předměty
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Strojírenství/nepovinné predm. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0511/01 PsychBez Psychologie bezpečnosti a katastrof 4 ZaZk 3+2 5 čeština

V - Strojírenství/nepovinné predm. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 354-0731/01 Bioro Biorobotika 3 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 342-0726/01 Dějiny vědy a techniky v dopravě 3 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 354-0718/01 C Programování v C 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 342-0723/01 SO Soudní inženýrství 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 354-0723/01 ZákRo Základy robototechniky 3 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 542-0701/01 ZTOŽP Základy tvorby a ochrany životního prostředí 3 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 354-0728/01 ZvdA Zpracování výrobní dokumentace v AUTOCADu 3 KlZap 0+3 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0203/01 DVT Dějiny vědy a techniky 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0592/01 Psychologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0687/01 Sociologie řízení 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0290/01 Světová a národní historie 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0194/03 Úvod do filosofie 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 542-0702/01 MK Meteorologie, klimatologie 3 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 354-0722/01 MOaSi Modelování a simulace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 352-0718/01 PoPra Počítačové praktikum 3 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 344-0715/01 PDS Projektování diagnostických systémů 3 ZaZk 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 342-0722/01 Světové železnice 3 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 344-0716/01 USZ Úvod do strojního zařízení 3 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 354-0732/01 VB I. Visual Basic I 3 KlZap 2+2 3 čeština