116-0309 – Marketingové aplikace (MAP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětuIng. Petr Baránek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0309/01 2004/2005 2008/2009 4
116-0309/02 2004/2005 2010/2011 4
116-0309/03 2010/2011 2011/2012 4
116-0309/04 2012/2013 5
116-0309/05 2013/2014 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat možnosti aplikací marketingu v různých oborech/oblastech. 2. Pochopit rozdílné využití nástrojů marketingového mixu. 3. Nasadit správné marketingové nástroje. 4. Používat marketingové plánování pro marketingové aplikace. 5. Aplikovat nástroje marketingového mixu v praxi.

Vyučovací metody

Semináře
Projekt

Anotace

1. Marketing služeb 2. Politický marketing 3. Marketing cestovního ruchu 4. Marketing ve finančním sektoru 5. Marketing měst a regionů 6. Business marketing 7. Marketing neziskových organizací 8. Marketing sportovních a kulturních akcí 9. Marketing vzdělávacích institucí 10. Marketing v pojišťovnictví 11. Marketing ve stavebnictví 12. Zelený marketing 13. Marketing ve zdravotnictví 14. Marketing v poště

Povinná literatura:

KOTLER, PH. a K. KELLER. Marketing management – 14/E. Prentice Hall, 2012. 816 pp. ISBN-10: 0132102927.

Doporučená literatura:

1. VÁVRA, Oldřich. Praktické marketingové aplikace. 1. vydání. Praha: Oeconomica, 2007. 195 s. ISBN 978-80-245-1307-2. 2. McCARTHY, Jerome E. a William D. PERREAULT. Applications In Basic Marketing (Paperback). London: McGrawHill, 2011. ISBN 0075610299. 3. CRANE, F. Marketing for Entrepreneurs: Concepts and Applications for New Ventures. London: SAGE Publications, 2010. ISBN 978-1-4129-5347-4. 4. PERREAULT, W. D. Basic Marketing W/Applications in Basic Marketing: Global-Managerial Approach (No. 1). London: McGraw Hill, 2007. ISBN 0073226378..

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.