116-0311 – Bakalářský seminář A (BSA)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětuIng. Jana Valečková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0311/01 2004/2005 2009/2010 2
116-0311/02 2004/2005 2
116-0311/03 2017/2018 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vybrat téma bakalářské práce. 2. Nalézt zdroje pro zvolené téma bakalářské práce. 3. Rešeršovat zdroje pro zvolené téma bakalářské práce. 4. Navrhnout metodiku řešení bakalářské práce. 5. Popsat zkoumanou společnost (trh).

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je naučit základní dovednosti potřebné pro zpracování bakalářské práce jako je vyhledání informací, jejich třídění a navržení vhodné metodiky.

Povinná literatura:

Povinná literatura je individuální podle řešených témat bakalářských prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Foret, Miroslav. Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. Brno: Computer Press, 2008. 121 s. ISBN 978-80-251-2183-2. Kozel, Roman et al. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.