116-0313 – Bakalářská práce (BP)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0313/01 2004/2005 15
116-0313/02 2017/2018 15

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Sestavit přehled použitých zdrojů. 2. Sestavit citace v bakalářské práci. 3. Uspořádat přehled tabulek a obrázků v bakalářské práci. 4. Sumarizovat přílohy v bakalářské práce. 5. Zkompletovat bakalářskou práci.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět je zaměřen na zpracování bakalářské práce. Obsahem je diskuse metodických a analytických přístupů k danému řešení.

Povinná literatura:

Povinná literatura je individuální podle řešených témat bakalářských prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání bakalářské práce.

Doporučená literatura:

Foret, Miroslav. Marketingový průzkum. Poznáváme svoje zákazníky. Brno: Computer Press, 2008. 121 s. ISBN 978-80-251-2183-2. Kozel, Roman et al. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, 2006. 280 s. ISBN 80-247-0966-X.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.