116-0334 – Marketingový projekt (MPR)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětuIng. Vojtěch Klézl, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0334/01 2011/2012 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Sestavit plán marketingového projektu 2. Navrhnout rozpočet marketingového projektu 3. Vyhledat relevantní zdroje pro řešení marketingového projektu 4. Řešit marketingový projekt 5. Naučit se prezentovat výsledky marketingového projektu

Vyučovací metody

Projekt
Terénní práce

Anotace

Povinná literatura:

FORET, Miroslav. Marketingový průzkum. 2. vyd. Brno: BizBooks 2012. 116 s. ISBN 978-80-265-0038-4. KOZEL, R., L. MYNÁŘOVÁ a H. SVOBODOVÁ. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada, 2011. 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6. SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitativný výskum. Bratislava: Pegas, 2005. 328 s. ISBN 80-551-0904-4.

Doporučená literatura:

BUDÍKOVÁ, Marie et al. Průvodce základními statistickými metodami. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 272 s. ISBN 978-80-247-3243-5. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. 2. vyd. Praha: Professional Publishing, 2010. 217 s. ISBN 978-80-7431-019-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.