116-0349 – Jazyk a styl žurnalistických žánrů (JSŽŽ)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětudoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0349/01 2017/2018 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat genologii, investigativní žurnalistiku Vyjmenovat žurnalistické žánry Vysvětlit použití jednotlivých druhů žurnalistických žánrů v mediální praxi Objasnit proces tvorby žurnalistických textů Využít znalosti o žurnalistických žánrech v mediální činnosti Diskutovat o vhodnosti a nevhodnosti žurnalistických žánrů použitých v mediální praxi

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Jednosemestrální výuka doplňuje studium předmětu Stylistika v žurnalistice teoretickými, ale hlavně praktickými poznatky z oblasti nejfrekventovanějších žánrů současné žurnalistiky (světové, převážně anglo-americké, i domácí).

Povinná literatura:

DOČEKALOVÁ, M. (2006, 2009, 2010). Tvůrčí psaní pro každého 1, 2, 3. Praha: Grada Publishing. JUNKOVÁ, B. (2010). Jazyková dynamika současné publicistiky. Praha: ARSCI. KRAUS, J. (2008). Jazyk v proměnách komunikačních médií. Praha: Karolinum. SRPOVÁ, H. (1987). K aktualizaci a automatizaci v současné psané publicistice. Ostrava: OU.

Doporučená literatura:

AITCHISON, J. and LEWIS, D. (eds.). (2004). New Media Language. New York–London: Routledge. DAY, N. (1996). Sensational TV. Trash or Journalism? Springfield: Enslow Publishers. EHRLICH, M. C. (1996). The Journalism of Outrageousness. Tabloid Television News vs. Investigative News. Columbia: Association for Education in Journalism and Mass Communication.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.