116-0350 – Přesvědčování a manipulace v žurnalistickém diskursu (PMŽD)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětudoc. PhDr. Hana Srpová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0350/01 2017/2018 4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat persvazi a manipulaci v žurnalistickém diskurzu Popsat vliv ideologie na společnost Vysvětlit psychologii persvaze Analyzovat obsah mediálního komunikátu Porovnat využití prostředků persvaze a manipulace v žurnalistickém diskurzu Diskutovat nad problémy spojenými s etikou a vulgarizací médií

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem kurzu je seznámit studenty s prostředky a metodami persvaze a manipulace; vymezit obsah a rozsah pojmů persvaze a manipulace na případech typických (paradigmatech) i periferních, analyzovat problém etiky žurnalisty při prezentování informačního materiálu.

Povinná literatura:

BASU, RINTU (2011). Zakázané přesvědčovací techniky. Praha: Grada. EDMŰLLER, A. a WILHELM, T. (2010). 27 manipulativních technik. Jak účinně manipulovat a ještě účinněji se bránit. Praha: Grada Publishing. SRPOVÁ, H. (ed.) (2005). Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Sborník, Ostrava: OU. SRPOVÁ, H. et al. (2007). Od informace k reklamě. Ostrava: OU.

Doporučená literatura:

GOLDBERG, B. (2005). Jak novináři manipulují. Stanice CBS očima svého reportéra. Praha: Ideál. Média dnes. (2008). Sborník. Olomouc: UP. MILLS, H. (2000). Artful Persuasion. The New Psychology of Influence. New York-Atlanta-Chicago: Amacom.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.