116-0352 – Ekonomická žurnalistika (EŽU)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětuIng. Jana Gibarti, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0352/01 2017/2018 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

posoudit odvětvovou strukturu národního hospodářství zhodnotit změny ekonomických pravidel v ekonomice porovnat domácí a zahraniční ekonomiku pomoci vybraných makroekonomických ukazatelů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu Ekonomická žurnalistika v rámci přednášek je seznámit studenty s vývojem hospodářství z domova i ze zahraničí, s důležitými domácími i zahraničními makroekonomickými ukazateli, s odvětvovou strukturou ekonomiky, s rozvojem podnikání, s očekávanými trendy dalšího vývoje ekonomiky, s významnými změnami ekonomických pravidel a s rozhodnutími vlády a jednotlivých ministerstev. V rámci cvičení, která jsou součástí výuky předmětu Ekonomická žurnalistika, studenti vytvářejí a následně prezentují zpravodajskký a publicistický žánr (např. zpráva, komentář) na předem zadané ekonomické téma.

Povinná literatura:

GIBARTI, J. a kol. : Deskriptivní ekonomie České republiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. HOLMAN, R.: Makroekonomie: Středně pokročilý kurz. 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2010. SOUKUP, J. A KOL.: Makroekonomie: Moderní přístup. 2. vydání. Praha, Management Press, 2010.

Doporučená literatura:

BURNS, L. S. Žurnalistika. Praktická příručka pro novináře. Praha: Portál, 2004. HALADA, J. - OSVALDOVÁ, B. Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007. OSVALDOVÁ, B. Zpravodajství v médiích. Praha: Karolinum, 2005. KOLEKTIV: Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, nejnovější vydání..

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.