116-0508 – Marketingové řízení (MME)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětudoc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0508/01 2011/2012 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. To set up the situation analysis. 2. To classify the kinds of market measurement. 3. To develop the profitability and productivity analysis. 4. To categorize the types of marketing strategies. 5. To design the programs of marketing mix.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

The module describes the content of marketing management and specifies the content of marketer´s work. The module presents the content of situation analysis including the internal and external analysis. Based on situation analysis the marketing strategy is formulated (offensive, defensive). Marketing programs develop the content of marketing strategy.

Povinná literatura:

1. Course Moodle 116 508 Marketing Management 2011/12 2. Hollensen,S. Marketing Management. A Relationship Approach. Harlow : Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-64378-9. 3. Pelsmacker,P.D. – Geuens,M. – Van den Bergh,J. Marketing Communications. Third edition. Harlow : Prentice Hall, 2007. ISBN 0-273-70693-4. 4. Best,R.J. Market–Based Management. Fourth edition. Prentice Hall : New Yersey 2005. 5. Guiltinan,J.P. – Paul,G.W. Marketing Management. Strategies and Programs. Sixth edition. New York : Mc Graw Hill, 1997.

Doporučená literatura:

1. Course Moodle 116 508 Marketing Management 2011/12 2. Hollensen,S. Marketing Management. A Relationship Approach. Harlow : Prentice Hall, 2003. ISBN 0-273-64378-9. 3. Pelsmacker,P.D. – Geuens,M. – Van den Bergh,J. Marketing Communications. Third edition. Harlow : Prentice Hall, 2007. ISBN 0-273-70693-4. 4. Best,R.J. Market–Based Management. Fourth edition. Prentice Hall : New Yersey 2005. 5. Guiltinan,J.P. – Paul,G.W. Marketing Management. Strategies and Programs. Sixth edition. New York : Mc Graw Hill, 1997.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.