116-0532 – Produktový management (PME)

Garantující katedraKatedra marketingu a obchodu
Garant předmětudoc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
116-0532/01 2009/2010 2011/2012 4
116-0532/02 2012/2013 2013/2014 5
116-0532/03 2014/2015 5
116-0532/04 2014/2015 5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni: 1. Definovat jednotlivé funkce produktového managementu, kategorizovat typy produktů a atributy produktu na B2C trhu. 2. Analyzovat produktový sortiment a navrhnout jeho optimalizaci. 3. Vysvětlit proces vývoje nového produktu a navrhnout vhodnou strategii pro zavedení nového produktu na trh a pro řízení cyklu jeho tržní životnosti. 4. Rozhodnout o jednotlivých atributech produktu a znát principy řízení atributů produktu. 5. Navrhnout vhodnou metodiku testování produktu a jeho atributů, klasifikovat a aplikovat metody a techniky testování produktu a jeho atributů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět poskytuje systematický, komplexní a aktuální pohled na jednotlivé funkce produktového managementu na B2C trhu. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni aplikovat své znalosti v praktických podmínkách při rozhodování o produktovém sortimentu, o konkrétních produktech a jejich atributech, o vývoji, testování a zavádění nových produktů na trh a o řízení produktů v průběhu celého cyklu jejich tržní životnosti. V rámci výuky je důraz kladen nejen na zvládnutí teoretické báze, ale rovněž na praktické aplikace získaných informací.

Povinná literatura:

KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha: Grada, 2007. 796 s. ISBN 80-247-1481-7. VELČOVSKÁ, Šárka. Marketingové pojetí výrobku a komunikace: Testování výrobku. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2007. 64 s. ISBN 978-8024813417.

Doporučená literatura:

KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.