226-0317 – Etika a estetika v architektuře (ETaES)

Garantující katedraKatedra architektury
Garant předmětudoc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
226-0317/01 2012/2013 3
226-0317/02 2012/2013 3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student definuje základní pojmy morální filosofie (etiky) a popíše a srovná různé etické teorie. Student definuje pojem filosofie a popíše vývoj filosofie, resp. morální filosofie od antiky až po postmoderní postoje. Student objasní vztah etiky a vědy, politiky, hospodářství a náboženství. Student vyhodnotí současná konfliktní etická témata a aplikuje etické postoje na oblast tzv. profesní etiky (etiky vědy, podnikání, lékařské etiky).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Posluchači budou mít možnost seznámit se s historickým vývojem teoretických přístupů k architektuře a umění. Velký význam bude kladen na objasňování filozofických, estetických a etických otázek architektury a urbanismu.

Povinná literatura:

Hauser, A.: Filozofie dějin umění, Odeon, Praha 1995 Norberg-Schulz, Ch.: Génius loci, Odeon, Praha 1994 Čejka, J.: Teorie architektury. Tendence současné architektury, ČVUT Praha 1998 Anzenbacher, A.: Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001. Robinson, Dave – Garratt, Chris: Seznamte se… Etika. Portál Praha 2004. Thompson, Mel: Přehled etiky. Portál Praha 2004.

Doporučená literatura:

Pijoan, J.: Dějiny umění 1-10, Odeon, Praha 1977 Syrový, Bohuslav a kol.: Architektura svědectví dob. Praha, SNTL 1974 Dudák V., kolektiv: Encyklopedie světové architektury, Baset, Praha, 2003 Honzík, Karel: Tvorba životního slohu, Horizont Praha, 1976 Sedláková, Miluše : Úvod do architektonické psychologie, VÚVA Praha, 1981 Norberg-Schulz, Ch.: Intentions in Architecture, Oslo 1963 Norberg-Schulz, Ch.: Existence, Space and Architectur, London 1971 Maier K. (editor) : Urbanistická čítanka., ČKA, Praha, 2000 Evropská rada architektů: Evropa a architektura zítra, ACE, Bruxelles, 1995 Švácha R. (editor) : Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře, ČKA, Praha, 1999 Birnbaum, V.: Vývojové zákonitosti umění, Odeon, Praha 1987 Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění, Odeon, Praha 1981

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.