470-2104 – Matematická analýza řídících systémů (MARS)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuprof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2104/01 2010/2011 2
470-2104/02 2015/2016 2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu student získá základní dovednosti potřebné při řešení a analýze lineárních diferenciálních rovnic a jejich soustav.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se studenti seznámí se základními metodami řešení lineárních diferenciálních rovnic a jejich soustav.

Povinná literatura:

J. Kalas, M. Ráb: Obyčejné diferenciální rovnice. Skripta Masarykovy univerzity, Brno 1995. J. Nagy: Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983.

Doporučená literatura:

J. Kalas, M. Ráb: Obyčejné diferenciální rovnice. Skripta Masarykovy univerzity, Brno 1995. J. Nagy: Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983. J. Nagy: Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983. J. Nagy: Stabilita řešení obyčejných diferenciálních rovnic. SNTL, Praha 1983. P. Galajda, Š. Schrötter: Funkcie komplexnej premennej a operátorový počet, Alfa, Bratislava, 1991.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.