470-2107 – Matematická analýza III (MA3PM)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětudoc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2107/01 2010/2011 6
470-2107/02 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je seznámit studenty se základy diferenciálního počtu vektorových funkcí, s teorií křivkových a plošných integrálů a teorií číselných řad. Současně by absolvováním tohoto kursu měli studenti získat jistou početní zručnost a schopnost aplikovat probranou teorii při řešení příkladů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je věnován následujícím tématům: diferenciální počet vektorových funkcí, integrální počet vektorových funkcí, číselné řady.

Povinná literatura:

J. Bouchala: Matematická analýza 3, skripta VŠB-TUO, 2001. J. Bouchala, O. Vlach: Křivkový a plošný integrál, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/krivkovy-plosny-integral J. Bouchala, P. Vodstrčil: Řady, VŠB-TU Ostrava 2012, http://mi21.vsb.cz/modul/rady

Doporučená literatura:

J. Brabec, B. Hrůza: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986. B. Budinský, J. Charvát: Matematika II, SNTL, Praha, 1990.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.