470-2109 – Matematická analýza s Maplem (MAMA)

Garantující katedraKatedra aplikované matematiky
Garant předmětuMgr. Petr Vodstrčil, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Verze předmětu
Kód verzeRok zavedeníRok zrušeníKredity
470-2109/02 2011/2012 6
470-2109/03 2015/2016 6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit se pracovat se systémem Maple (systém pro symbolické výpočty) a pomocí něj samostatně řešit problémy (nejen) z matematické analýzy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Úvod bude věnován seznámení s programem Maple a s jeho uživatelským prostředím. Dále se studenti budou učit jednotlivé příkazy a matematické funkce. Jádrem předmětu bude matematická analýza, tj. výpočet limit, derivací, integrálů a řešení diferenciálních rovnic. Stejně velký důraz bude kladen i na výuku grafiky (kreslení 2D a 3D grafů, parametricky zadané křivky, grafy implicitních funkcí a rovněž i tvorba animací). Poslední část bude věnována maplovskému programovacímu jazyku a tvorbě jednoduchých funkcí a procedur.

Povinná literatura:

http://www.fi.muni.cz/~hrebicek/maple/cas/cas.pdf

Doporučená literatura:

http://www.fi.muni.cz/~hrebicek/maple/cas/cas.pdf

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.